18 februari 2021

Let op, verleng tijdig uw spuitlicentie

Vanuit de coulanceregeling krijgen telers waarvan de spuitlicentie vervalt tussen 16 maart 2020 en 1 mei 2021 tot uiterlijk 1 mei 2021 de tijd voor het behalen van de nog ontbrekende punten. Zoals het er nu naar uit ziet, wordt deze regeling niet verlengd.

Laat uw licentie niet verlopen!

Via www.erkenningen.nl kunt u controleren welke bijeenkomsten u eventueel nog moet volgen. Wanneer u op korte termijn nog een punt nodig heeft, kunt u deze behalen via www.spuitlicentie.nl/iperen, wij hebben u hiervoor op 21 januari j.l. via de mail een waardebon met kortingscode gestuurd. NFO-leden kunnen ook gebruikmaken van de webinars die vanuit de NFO worden georganiseerd.

Loskoppelen KBA-licentie

Let ook op het tijdig verlengen van het KBA-gedeelte van uw licentie. Wanneer dit niet op tijd wordt verlengd, komt uw volledige spuitlicentie te vervallen. Het is mogelijk om het KBA-gedeelte van uw spuitlicentie los te koppelen om dit te voorkomen.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.