01 maart 2021

Organische stof

Een gezonde bodem is een belangrijke basis voor een gezonde boom en kwalitatief goed fruit. Naast een optimale mineralenbalans speelt organische stof (humus) een belangrijke rol voor een vruchtbare bodem.

De functies van organische stof

Organische stof heeft vele functies: het verhogen van de CEC, waardoor de bodem meer mineralen zoals stikstof, kalium en calcium kan vasthouden en er minder uitspoeling optreedt. En het verhoogt het vochtvasthoudend vermogen wat grote meerwaarde geeft in droge zomers. Organische stof verbetert de bodemstructuur zodat er in natte periodes juist een verbeterde waterafvoer is. Verder komen er door afbraak van organisch materiaal ook vele mineralen gedurende een lange periode vrij en wordt het bodemleven gestimuleerd. Actief en uitbundig bodemleven is weer belangrijk voor een vlotte bladvertering waardoor er minder schimmeldruk van schurft en zwartvruchtrot optreedt.

Door middel van snoeihout en blad komt er van nature al organische stof in de bodem, maar zeker bij hoge producties is er meer afvoer dan aanvoer van organische stof. Door aanvoer van champignonmest, groencompost kan de organische stof verhoogd worden. Daarnaast helpen humuszuren bij het verhogen van de CEC en verhoogt het de effectiviteit van de ijzerbemesting. Verder zorgen humuszuren voor het vrijmaken van mineralen in de bodem en het transport in de boom.

Verbeteren bodemvruchtbaarheid

Door een brede samenwerking tussen de sectoren Akkerbouw, Tuinbouw en Fruitteelt binnen Van Iperen, hebben we de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren door het toedienen van organisch materiaal en andere voeding voor het bodemleven.

StimuSoil®

Nadat in ons onderzoeksprogramma de meerwaarde van het humuszuur Stimusoil Blackjak binnen de fruitteelt is aangetoond, wordt dit door steeds meer telers ingezet. Door zijn unieke eigenschappen kan Stimusoil Blackjak worden ingezet op:

  • het onderdrukken van natrium
  • het verhogen van het gehalte aan calcium in de vrucht wat de bewaarkwaliteit verbetert
  • het verhogen van de gehaltes magnesium, stikstof, mangaan en ijzer en het draagt daardoor bij aan groenere vruchten
  • Het product heeft een lage pH en is daardoor goed mengbaar met andere middelen

Wanneer er aandacht wordt besteed aan de aanvoer van organische stof, is het van essentieel belang dat er een actief en gevarieerd bodemleven is. Dit bodemleven zorgt immers voor de omzetting van organische stof naar humus. Stimusoil Impact geeft een impuls aan het bodemleven waardoor er een betere omzetting plaatsvindt van de (aangevoerde) organische stof. Voor meer informatie over het bodemleven verwijzen wij u naar ons eerdere artikel specifiek gericht op het bodemleven.

Met Stimusoil Impact wordt niet alleen aandacht besteed aan het stimuleren van het bodemleven, maar ook aan de calciumbemesting. Op veel bodemanalyses zien wij dat de opneembaarheid van calcium te wensen over laat. Vanuit ons onderzoek is aangetoond dat dit zorgt voor een hogere opname van calcium vanuit de bodem en daarnaast bijdraagt bij aan het onderdrukken van de opname van natrium vanuit de bodem. Dit komt uiteindelijk de kwaliteit van uw fruit ten goede.

Vanwege het belang van een goede organische stofbalans leveren wij als van Iperen ook champignonmest, groencompost en geiten- of rundveemest, vraag uw adviseur naar de beschikbaarheid.

Advies op maat

Een vitale bodem is in belangrijke mate de basis voor een succesvolle teelt. Om dit op uw bedrijf verder te kunnen optimaliseren, is het belangrijk dat de situatie op dit gebied goed in beeld is zodat duidelijk is aan welke onderdelen er nog gewerkt kan worden. Wij zijn u ook op dit gebied graag van dienst met een passend advies.

Organische stofhandleiding

Van Iperen heeft eerder de Organische stofhandleiding uitgebracht. Een praktische handleiding voor organische stofbeheer om de teler verder te helpen. Interesse? Vraag hier de handleiding op.