24 maart 2021

Video: praktijkgericht onderzoek naar hulpstoffen

Met een krimpend middelenpakket moeten we ervoor zorgen dat we de middelen die we hebben zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten. Dat is een belangrijk onderdeel van vergroenen in de tuinbouw. Hulpstoffen kunnen een rol spelen bij het optimaliseren van het gebruik van (groene) gewasbeschermingsmiddelen. In dit filmpje licht praktijkonderzoekster Sacha Bakx toe welke rol praktijkgericht onderzoek speelt bij het onderzoeken van de mogelijkheden om hulpstoffen veilig toe te passen. De komende weken besteden we meer aandacht aan hulpstoffen en de toepassingen in de sector tuinbouw.