06 april 2021

Johan Aarnoudse: “Blijven (onder)zoeken wat goed is voor de klant”

“In 2004 organiseerde ik met collega’s bij een klant een kennisdag over vloeibare kunstmest in de akkerbouw. Ik werkte toen 12 jaar bij Van Iperen en was commercieel technisch adviseur. Bij akkerbouwers werden de spuitmachines steeds breder.