07 april 2021

Video: toepassen hulpstoffen in gewasbescherming

Met een krimpend middelenpakket moeten we ervoor zorgen dat we de middelen die we hebben zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten. Dat is een belangrijk onderdeel van vergroenen in de tuinbouw. Hulpstoffen kunnen een rol spelen bij het optimaliseren van het gebruik van (groene) gewasbeschermingsmiddelen. In dit filmpje vertelt Jochem den Bleeker over de gewasbeschermingsstrategie van MG Grand en Richard van Spronsen licht de rol van hechters toe in het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. De komende weken besteden we meer aandacht aan hulpstoffen en de toepassingen in de sector tuinbouw.