05 mei 2021

Bomen zijn net mensen, ze zijn allemaal anders

Rinus van Kempen van de Gemeente Goerree-Overflakkee werkt voor de gemeentelijke groenvoorziening al jaren nauw samen met Marcel Straatman van Heicom en Bart Boot van Van Iperen.
Door creatief met elkaar mee te denken en oog te hebben voor ieders expertise kan het drietal terugkijken op een aantal mooie projecten.

De samenwerking begon met een project in Nieuwe-Tonge. De bewoners hadden veel overlast van de bomen, oude essen in een ouderwetse grindberm met veel wortelopdruk, deze wortels drukten de bestrating weg. Daarnaast was het riool sterk verouderd. Alle reden dus voor een reconstructie. Rinus: “Bomen zijn net mensen, ze zijn allemaal anders. Een boom planten lijkt misschien makkelijk, maar als je het goed wilt doen, is het eigenlijk een kunst. Zeker binnen de bebouwing. Je hebt te maken met de grondwaterstand, de grondsoort, de voeding in de bodem, de soort boom; iedere plek is anders. Daarom is bomen planten maatwerk en moet het beginnen op de tekentafel.”

 

Maatwerk

De uitdaging in Nieuwe-Tonge was dat er mooie bomen moesten komen, die goed zouden groeien en waartussen de bewoners hun auto’s konden parkeren “En dat conflicteert met elkaar. Het is
niet voor niets dat we op veel plaatsen met wortelopdruk te maken hebben. De verdichting door het verkeer is zodanig dat die boom een andere weg zoekt om aan voldoende zuurstof te komen.”

Heicom uit Oldebroek is gespecialiseerd in het creëren van optimale groeiomstandigheden voor een boom. Marcel: “Enerzijds moet er voldoende draagkracht zijn voor het verkeer, anderzijds
moet die boom voldoende vocht en zuurstof krijgen. Je maakt dus een constructie die stevig genoeg is, maar verdichting voorkomt. Daarvoor gebruiken wij producten als bomenzand en boomgranulaat. Dat granulaat zorgt voor de fundatie en biedt de boom de gelegenheid naar beneden te wortelen, omdat voldoende zuurstof aanwezig blijft. Goede drainage zorgt er voor dat de aanplant niet de hele winter in het water staat.” Bart: “Om de boom van voldoende voeding te voorzien, levert Van Iperen op basis van grondmonsters de meststoffen aan die dan door Heicom in het boomgranulaat worden verwerkt. Typisch maatwerk dus.”

 

De jonge spartaan

Een ander mooi voorbeeld van de samenwerking tussen de drie mannen is de renovatie van het hoofdveld van voetbalvereniging De Jonge Spartaan in Middelharnis. Rinus: “Het gras wortelde
onvoldoende en er zat te weinig groei in. Het zat dus niet goed in de bovenlaag. Ik heb Bart gebeld met de vraag wat we daar aan gingen doen.” Na een bodemanalyse door Van Iperen en een gezamenlijke brainstorm werd besloten de toplaag te verwijderen en opnieuw op te bouwen. Bart: “Samen met Heicom is toen een dressgrond samengesteld, helemaal op maat voor de situatie bij
De Jonge Spartaan. Met deze dressgrond hebben we de nieuwe toplaag opgebouwd. Dat is inmiddels twee jaar geleden. Het gras groeit geweldig en de club is uitermate tevreden.”

Kenmerkend voor de onderlinge samenwerking is dat ze regelmatig met elkaar terug gaan naar de gerealiseerde projecten om te zien hoe het erbij staat. Rinus: “En als het dan niet helemaal is
zoals we het graag willen hebben, dan balen we alle drie. Dat geeft wel aan hoe onze samenwerking is en hoe betrokken we zijn bij onze projecten. We doen het echt samen. En dat maak je niet veel mee.” Bart: “Wat ons bindt, is dat we alle drie vinden dat wat je doet echt goed moet zijn.”