17 mei 2021

Aanvullende stikstofgift in wintergranen en graszaad

Laatste (3e) stikstofgift in wintergranen

Ondanks het koude voorjaar zien we dat de ontwikkeling van de wintertarwe toch doorgaat. Zeker nu de laatste week de temperaturen stijgen. Veel percelen hebben de 2e groeiregulatie al 1 tot 2 weken achter de rug. Als deze ontwikkeling doorzet, zullen eind mei – begin juni op de eerste percelen de aren doorkomen. Dat betekent dat de komende weken de tijd is aangebroken voor de laatste stikstofgift in wintertarwe.

Daar waar we in voorgaande voorjaren te maken hebben gehad met droge omstandigheden en daardoor de (na)werking van (organische) meststoffen minder was, zien we ook dit jaar percelen die achter blijven in groei. De oorzaak hiervan is vooral de lage temperaturen van de afgelopen weken, waardoor de activiteit van het bodemleven lager ligt en de (na)werking van (organische) meststoffen trager op gang komt.

De stikstofgebruiksnorm voor wintertarwe op klei is 245 kg N. Wanneer u gebruik kunt maken van “stikstofdifferentiatie” krijgt u nog 15 kg N per ha extra. Bereken uw totale stikstofgift en benut de komende periode om uw stikstofgift aan te vullen.

 

Aanvullende stikstofgift in graszaad

Ook in graszaad is de (na)werking van (organische) meststoffen trager door het koude weer van de afgelopen periode. Toch zien we veel percelen graszaad die zwaar staan en waar volop groeiregulatie word ingezet. Wanneer een aanvullende stikstofgift nodig is kan dit prima gecombineerd worden met een schimmelbestrijding.

 

Laatste (3e) stikstofgift in wintertarwe en aanvullende stikstofgift in graszaad met Powerleaf Stikstof Plus

Heeft u twijfels of er voldoende stikstof aanwezig is voor het gewas of over de (na)werking van (organische) meststoffen? dan kunt u uw gewas extra ondersteunen in de groei door het inzetten van een bladmeststof. Bij stikstofbemesting via het blad wordt een kleine hoeveelheid stikstof uiterst efficiënt door de plant benut. Hierdoor kunt u stikstofruimte besparen voor andere toepassingen op uw bedrijf zoals bijvoorbeeld: de vertering van stro of extra aanwending van organische meststoffen voor uw aanvoer van organische stof.

Powerleaf Stikstof Plus is een bijzondere bladmeststof die zicht onderscheidt door de volgende eigenschappen:

 • Bevat zowel ureum als ureumformaldehyde. Ureum heeft een snelle aanvangswerking en wordt direct opgenomen. Ureumformaldehyde komt langzaam vrij en heeft een duurwerking, beide stikstofvormen zijn zeer veilig voor het gewas.
 • Bevat vrij beschikbare aminozuren. Aminozuren zijn bouwstenen voor eiwitten en eiwitten zijn van cruciaal belang bij de aanmaak en opbouw van cellen ( =groei ) Deze aminozuren kan een plant direct gebruiken en zorgen zo voor een constante groei.
 • Bevat lignosulfonaten. Lignosulfonaten hebben een aantal eigenschappen:
  • Ze zorgen voor een goede uitvloeiing over het blad, waardoor de kans op verbranding klein is en de opname wordt verbetert
  • Hebben een chelaterende werking die zorgt voor een geleidelijke beschikbaarheid van stikstof en dat de opname minder afhankelijk wordt van vocht bij droge en schrale omstandigheden
 • Bevat naast stikstof ook magnesium en zwavel

 

Advies wintergranen

Wanneer u Powerleaf Stikstof Plus wilt toevoegen aan de groeiregulatie, wortelonkruidenbestrijding of afrijpingsziektebespuiting:

10 ltr/ha

Bij een solotoepassing

20 ltr/ha

Advies graszaad

20-40 ltr/ha in een solotoepassing of toegevoegd aan een schimmelbestrijding

Powerleaf Stikstof Plus bevat:

 • 300 gr/ltr N ( 67% ureum stikstof, 33% ureum formaldehyde slow release stikstof )
 • 33 gr/ltr MgO
 • 68 gr/ltr So3
 • 65 gr/ltr Aminozuren + Lignosulfonaten