15 juli 2021

Een goede kuil: bijsturen na de eerste snede

De meeste melkveehouders hadden dit jaar bij de eerste snede meer kilo’s droge stof dan normaal, wat een verdunning op eiwit geeft. Een focus op bemesting kan het eiwit verhogen. Door het aantal kilo’s droge stof te vermenigvuldigen met het ruwe eiwit en dat te delen door 6,25, weet je precies wat je aan stikstof onttrokken hebt. Onze collega Piet Riemersma, specialist ruwvoer veehouderij gaf deze en nog drie andere tips voor de beste kuil op het platform Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO).

Lees hier het artikel.