13 september 2021

Bodemkwaliteitsplan is breed langetermijnplan

Met een strategisch meerjarenplan helpt het Bodemkwaliteitsplan telers vooruit te kijken en keuzes te maken die integrale bodemverbetering als resultaat hebben. Er zit kennis van Wageningen Universiteit & Research (WUR) in, en die komt via reguliere adviseurs bij de telers. Bodemspecialist Rens de Bruijckere maakt zo’n plan met akkerbouwer Ralph Hack uit Dinteloord.

Samenhang in alle maatregelen om de bodemkwaliteit te verhogen is het uitgangspunt van het Bodemkwaliteitsplan. Om ervaring ermee op te doen, werken WUR, adviseurs van toeleveringsbedrijven en telers samen aan dergelijke plannen. Bodemspecialist Rens de Bruijckere doet dat met akkerbouwer Ralph Hack uit Dinteloord. Hack wil zijn pootgoed vrijhouden van Meloidogyne-aaltjes. En hij wil met groenbe­mesters en organische mest de bodemkwaliteit op niveau houden. Daar waar maatregelen elkaar kunnen tegenwerken, helpt het advies van De Bruijckere en de kennis over aaltjes, nutrienten en organische stof van Johnny Visser en Lennart Fuchs van WUR.

Lees het artikel uit Akkerwijzer (augustus 2021).