23 mei 2022

Van Iperen lanceert website voor eigen biostimulanten productlijn Stimuline

Stimuline biostimulanten van Van Iperen hebben vanaf vandaag hun eigen plek op Stimuline.nl. Deze producten passen binnen de Van Iperen systeemaanpak, samen met de bemestings- en gewasbeschermingsproducten. De website koppelt de verschillende producten aan teeltuitdagingen, gewassen en sub-productlijnen, zodat de klant vanuit verschillende vragen terecht kan komen bij de juiste oplossing.   

Biostimulanten zijn producten van natuurlijke oorsprong die de groei stimuleren, de nutriëntenopname bevorderen en de weerbaarheid van planten verhogen. Daardoor zijn deze beter bestand tegen abiotische stress. Stimuline bestaat uit vier lijnen met verschillende producten die u ondersteunen bij alle fasen van de teelt: Stimusoil, Stimuplant, Stimuforce en Stimucrop. De website voor dit deel van het Van Iperen productportfolio is in dezelfde lijn opgezet als de Powerline meststoffen-website. Zo zijn ook hier de producten gegroepeerd rondom specifieke teeltuitdagingen, zoals actieve start, bodemvitaliteit, gezonde groei, plantvitaliteit, stressreductie of oogstkwaliteit. Op deze manier komt de bezoeker afhankelijk van zijn vraag, bij een passend product uit.

Ieder gewas heeft zijn eigen behoeften. De exacte samenstelling van de verschillende biostimulanten is toegespitst op het gewas, de bodem en de omstandigheden. Daarom is het assortiment op basis van de verschillende sectoren en bijbehorende teelten ingedeeld. Per gewas wordt volgens de systeemaanpak voor de verschillende groeifases een doseringsadvies gegeven. Elke productpagina kan uitgeprint worden, waarmee er altijd een actuele productfolder voorhanden is. Hier is meer algemene informatie over het product te vinden, productvoordelen, verpakkingseenheid, dosering, en proefresultaten.

Er is een aparte plek in het Stimuline assortiment voor de Plants for Plants®-producten van Van Iperen. Dit zijn de biostimulanten die na tien jaar wetenschappelijk onderzoek zijn ontwikkeld in een samenwerkingsverband van Van Iperen, Van Iperen International en Landlab. Stimuplant 4-Good en Stimuplant 4-Terra zijn de twee Plants for Plants producten die voor Nederland onder Stimuline op de markt komen. Meer informatie hierover is te vinden in deze animatievideo.

Uiteraard heeft Van Iperen verschillende proeven uitgevoerd om de producten per gewas te testen. Deze proefresultaten staan ook op Stimuline.nl. In de loop van de tijd worden deze resultaten nog verder uitgebreid met nieuwe proeven, zodat er door de tijd heen per gewas, uitdaging en product meerdere resultaten te vinden zijn.

Bent u benieuwd wat de Stimuline producten voor u kunnen betekenen of heeft u andere vragen rondom biostimulanten? Neem dan gerust contact met uw vertegenwoordiger op, of laat een bericht achter via ons contactformulier.