08 juni 2022

Aardappelen

Afgelopen week is er op verschillende plekken regen gevallen. Hou hier rekening mee met de bespuitingen door een gesloten schema te hanteren. De druk van phytophthora gaat nu toenemen door langere blad nat perioden en harde loofgroei..

Het is nu nog te vroeg om te starten met Zorvec bespuitingen omdat er weinig sporen in de lucht zitten. Daarom kan nu nog steeds de bespuiting met Revus aangehouden worden. Om sterk op alternaria te zijn, kunt u Revus afwisselen met twee keer Carial Star. Wissel Carial Star bespuitingen af met Revus bespuitingen. Door af te wisselen is het nu etiket-technisch mogelijk om op een interval van vijf of zes dagen te gaan zitten..

Het afwisselen is dus belangrijk vanwege het etiket van de Carial Star / Revus (interval)..

Start nu op percelen waar aardappels het loofpakket dicht hebben met bestrijding (top)luis en eventueel coloradokevers. Advies:.

Revus 0,60 ltr/ha +
Gazelle 0,25 kg +
Designer  0,15 ltr 

.Door de harde loofgroei en het gemis van Mancozeb bevattende middelen, is het verstandig om met de bespuitingen wat toe te voegen in de vorm van Mangaan houdende producten:.

Powerleaf Mangaan Plus

Nagenoeg alle gewassen hebben onder deze omstandigheden baat bij mangaanvoeding..

Stimuplant Multimix

Bevat naast NPK + sporen, zeewierextract en aminozuren. Een echte aanrader om gewassen te wapenen tegen stressvolle omstandigheden..

Powerleaf Kali

Een ideale meststof om onder drogere omstandigheden in te zetten als gewassen beginnen met knol- of bolvorming. Juist dan komt de kalibehoefte op gang. Er is echter altijd vocht nodig om de kali vanuit de bodem op te kunnen nemen. Dus juist dan biedt Powerleaf Kali uitkomst om toch kali de plant in te krijgen. Daarnaast stimuleert het de plant om harder aan het vocht te trekken.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.