20 juni 2022

Hoe de Plant Empowerment filosofie telers helpt

Telers staan onder constante druk om hun productievolumes en -kwaliteit te optimaliseren en zo tegemoet te komen aan de stijgende eisen van de hedendaagse klanten en consumenten. Tegelijkertijd betekenen de klimaatuitdagingen en -doelstellingen dat duurzame oplossingen nodig zijn om de groeiende wereldbevolking te helpen voeden en tegelijkertijd de uitstoot en het gebruik van hulpbronnen te verminderen. Misschien verrassend maar Moeder Natuur zelf biedt het antwoord – en dit is wat de basis vormt voor de filosofie genaamd Plant Empowerment. Deze unieke manier van denken heeft al bewezen indrukwekkende resultaten op te leveren voor telers in low-tech, mid-tech en high-tech operaties.

De Plant Empowerment filosofie neemt het natuurlijke gedrag en de groeikracht van planten als uitgangspunt. De principes draaien om het duurzaam telen van gewassen door het ondersteunen van het natuurlijke evenwicht van elke plant. Deze unieke data-gedreven manier van denken faciliteert hogere opbrengsten en betere gewaskwaliteit voor telers en ondersteunt tevens een efficiënter gebruik van waardevolle hulpbronnen zoals water, energie en nutriënten. Als gevolg hiervan biedt de Plant Empowerment filosofie een routekaart naar zowel winstgevende als milieuvriendelijke tuinbouw.

Evenwicht tussen planten
De groeiprocessen van een plant worden hoofdzakelijk bepaald door de drie plantbalansen: water, energie en assimilaten. Gebaseerd op de wetten van de fysica en de plantenfysiologie, is de Plant Empowerment filosofie erop gericht de plant te helpen deze drie evenwichten in balans te houden. Dit ondersteunt plantkracht, gezondheid, veerkracht en efficiënt gebruik van water, meststoffen, CO2 en energie. Het resultaat: een hogere productie en een betere gewaskwaliteit. Telers kunnen deze evenwichten vaak zelf goed inschatten dankzij hun ‘groene vingers’, d.w.z. op basis van hun kennis, opleiding en ervaring met de gewassen. Menselijke beslissingen hebben echter altijd een zekere mate van subjectiviteit. Gegevens vormen de sleutel tot objectief inzicht in de situatie en daarom vormen gegevens een belangrijk aspect van de Plant Empowerment filosofie. Door tijdens het teeltproces voortdurend gegevens te verzamelen en te analyseren, kunnen telers nauwkeurig volgen hoe de klimaatomstandigheden de gewasprestaties beïnvloeden. Vervolgens kunnen ze datagestuurde beslissingen nemen om hun productie en, uiteindelijk, hun winst te maximaliseren.

De plant empowerment community
Samenwerking en een geïntegreerde aanpak zullen van cruciaal belang zijn om de ontwikkeling en toepassing van duurzame teeltmethoden wereldwijd te versterken en te versnellen. Met dit in gedachten is de Plant Empowerment Community in het leven geroepen: een platform dat de verschillende stakeholders bij elkaar brengt zodat zij kennis en ervaringen kunnen uitwisselen, nieuwe samenwerkingen kunnen aangaan en van elkaar kunnen leren. Deze community bestaat uit innovatieve toeleveranciers, telers, onderzoeksinstellingen, investeerders, teelt- en technische adviseurs, overheden en NGO’s. Om samenwerking en kennisuitwisseling te stimuleren organiseert Plant Empowerment verschillende activiteiten zoals webinars, workshops en partnerbijeenkomsten.

Vanaf januari 2022 is Van Iperen lid van de Plant Empowerment Community. Voor meer informatie: www.plantempowerment.com.