11 juli 2022

Hitte- en droogtestress

Op dit moment lijken we aan het begin te staan van een periode met soms tropische temperaturen. Dit soort weersomstandigheden hebben een negatief effect op de verdere ontwikkeling van het gewas. Om dit soort effecten zoveel mogelijk tegen te gaan kunnen specifieke biostimulanten worden ingezet en kan de bemesting eventueel wat worden aangepast.

 

Inzet biostimulanten
Denk hierbij aan het inzetten van Stimuforce Asco. De hoogwaardige zeewierextracten in combinatie met de aminozuren vanuit dit product zorgen ervoor dat het groeiproces ook onder omstandigheden met abiotische stress zo veel mogelijk kan doorgaan.

Voor een optimaal effect is het belangrijk om de eerste toepassing van Stimuforce Asco preventief uit te voeren, dus voordat het gewas echt last krijgt van bijvoorbeeld hitte. Afhankelijk van hoelang dit soort omstandigheden aanhouden, is het belangrijk om deze toepassing tijdig (na 1 week) te herhalen.

Stimuforce Asco 2,00 ltr/ha (niet mengen met calcium)

Silicium heeft de bijzondere eigenschap dat dit de opname van diverse andere nutriënten stimuleert. Een van de effecten van een periode met droogte en/of hitte is een teruglopende opname van diverse nutriënten. Door ook onder deze omstandigheden Stimucrop Siligreen in te zetten kan de opname van diverse nutriënten extra gestimuleerd worden met een vitaler gewas als resultaat.

Stimucrop Siligreen 0,25 ltr/ha 

 

Optimaliseren vochthuishouding met kalium
Kalium speelt een belangrijke rol in de algehele ontwikkeling van het gewas. Met name onder de huidige weersomstandigheden kan kalium worden ingezet voor optimalisatie van de vochtbalans van het gewas. Hierdoor ontstaat er een betere verdamping wat weer een positief effect heeft op de stofwisseling en daarmee ook op het groeiproces van het gewas.

Doormiddel van de toepassing van Powerleaf Kali kan het gewas van extra kali worden voorzien doormiddel van bladvoeding. Wees u er wel van bewust dat een overmaat aan kali met name in appel ook een negatief effect kan hebben (in de hand werken van stip).

Powerleaf kali 5,00 ltr/ha

 

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.