25 juli 2022

Bankerfields in de Van Pallandtpolder

Vanuit Van Iperen zijn we betrokken bij de proeftuin Van Pallandtpolder in Middelharnis. In dit project werken melkveehouder Huibert Groeneveld en akkerbouwer Remco Wesdorp samen om het land te betelen met een zo positief mogelijke invloed op de natuurwaarde van dit gebied. In de proeftuin worden gewassen in meerdere stroken naast elkaar geteeld om te ontdekken welke positieve effecten buurgewassen op een bepaalde teelt kunnen hebben.

Bankerfields

Vanuit Van Iperen is er een proef opgezet met bankerfields.  Bankerfields zijn bloemstroken die niet zoals akkerranden alleen aan de rand van het perceel, maar tussen de stroken in het perceel gezaaid worden. Met als doel nuttige insecten aan te trekken in de aardappel- en uienteelt. Hierbij onderzoeken we in een meerjarige proef wat bankerfields kunnen bijdragen aan weerbaarheid tegen trips in uien en luizen in aardappelen.

 

Resultaten

Op de open dag op 30 augustus a.s. presenteren we de definitieve resultaten van het afgelopen jaar en delen we de voorlopige waarnemingen van het huidige teeltseizoen.

Meer informatie over de open dag vindt u hier.