08 augustus 2022

Hitte- en droogtestress

Met de hoge temperaturen van deze week in het vooruitzicht is het belangrijk om terughoudend te zijn met vooral zwaardere mixen bladvoeding. Daarentegen zijn er zeker mogelijkheden om het gewas met een aangepast schema minder gevoelig te maken voor onder andere de negatieve effecten van droogte en hitte.

Inzet biostimulanten

Biostimulanten kunnen worden ingezet om de negatieve effecten van abiotische stress op het gewas zoveel mogelijk te beperken. Droogte en hitte zijn voorbeelden van abiotische stress welke in deze periode erg actueel zijn. Hierbij het wel belangrijk om op de juiste momenten de juiste biostimulanten in te zetten. Op dit moment komt de inzet van Stimuplant Multimix en Stimucrop Siligreen in beeld.

Stimucrop Multimix

Dit product bevat een combinatie van aminozuren, hoogwaardig zeewierextract en diverse nutriënten. Met name de combinatie van aminozuren en het hoogwaardige zeewierextract zorgen ervoor dat het gewas minder gevoelig wordt voor de negatieve effecten van bijvoorbeeld hitte en droogte. Voor een optimaal effect is het belangrijk Stimucrop Multimix preventief (enkele dagen voor de hitte) in te zetten en tijdig (na ongeveer 1 week) te herhalen wanneer we te maken hebben met een langere periode met hitte en/of droogte.

Stimucrop Multimix 2,50 ltr/ha

 

Stimucrop Siligreen

Silicium heeft de bijzondere eigenschap dat dit de opname van diverse andere nutriënten stimuleert. Een van de effecten van een periode met droogte en/of hitte is een teruglopende opname van diverse nutriënten. Door ook onder deze omstandigheden Stimucrop Siligreen in te zetten kan de opname van diverse nutriënten extra gestimuleerd worden met een vitaler gewas als resultaat. In de huidige periode is het ook zeker aan te raden het inzetten van Stimucrop Siligreen te combineren met Calimax als bladvoeding om op deze manier extra aandacht te besteden aan de calciumvoorziening. Een van de voordelen van Calimax is dat dit zacht is voor het gewas. Daarnaast zorgt de Silicium vanuit Stimucrop Siligreen voor een betere opname van o.a. calcium. Door Stimucrop Siligreen te combineren met Calcimax ontstaat er dus een 1 + 1 = 3 – effect.

Stimucrop Siligreen 0,25 ltr/ha
Calcimax 4,00 ltr/ha

 

Optimaliseren vochthuishouding met kalium

Het optimaliseren van de vochthuishouding heeft een positief effect op de verdamping en daarmee op de algemene gewasontwikkeling. Een betere verdamping zorgt daarnaast ook voor een koelend effect op het gewas. Concreet kan hier met name op peer Powerleaf Kali worden ingezet via bladvoeding. Op appel en dan met name op stipgevoelige rassen is ons advies terughoudend te zijn met kalium. Met name in peer kan ook via de fertigatie aandacht worden besteed aan de kaliumvoorziening. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van kalisalpeter of kaliumsulfaat. Neem voor vragen m.b.t. de fertigatie contact op met uw fruitspecialist.

Powerleaf Kali  5,00 ltr/ha

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.