05 oktober 2022

Wintertarwe – onkruidbestrijding

Wanneer de tarwe gezaaid is kan er tegen onkruid gespoten worden. Met name gaat dit om de grassen (duist, windhalm) en de lastige zaadonkruiden dovenetel, ereprijs en kamille. Zeker bij vroege zaai is het aan te bevelen om een bespuiting uit te voeren. Bij duist is het advies gelijk na zaai te spuiten, anders bestaat de kans dat bovenstaande duist onvoldoende wordt bestreden!

Wanneer resistente duist en/of windhalm een probleem is kan er Xerton 0,60 ltr/ha aan de mix worden toegevoegd na-opkomst van de tarwe in het 2 – 6 blad. Xerton is nieuw toegelaten tegen grassen in wintertarwe en bevat de werkzame stof ethofumesaat die we kennen uit bijvoorbeeld Tramat.

Advies na opkomst:

Reliance  0,45 – 0,60 ltr / ha + 
AZ 500 0,15 – 0,20 ltr/ha + (0,60 ltr Xerton)
Malibu 3,00 – 4,00 ltr/ha + 
AZ 500 0,15 – 0,20 ltr/ha (tulpen als nateelt)

Bij grasonderzaai alleen 0,20 ltr/ha AZ 500 spuiten.
.
Later gezaaide tarwe spuiten direct na zaai, omdat het dan vaak nog rijdbaar is:
.
Vooropkomst:  

Herold  0,45 – 0,60 ltr/ha + 
AZ 500 0,15 – 0,20 ltr/ha 

Om gevaar van inspoeling te voorkomen kan Grounded 0,40 ltr/ha worden toegevoegd.
.
Toevoegen van AZ 500 aan de mix is aan te bevelen bij kamille en versterkt ook op dovenetel, ereprijs en kleinkruiskruid.
In Wintergerst bovenstaande mixen toepassen na opkomst! (geen Xerton in de mix)
Reliance is hetzelfde als Herold (flufenacet + diflufenican) maar heeft alleen de na opkomst toepassing op het etiket. Malibu (stomp + flufenacet) mag zowel voor- als na opkomst maar is veiliger na opkomst vanwege de stomp (pendimethalin) op bloot liggend zaad.
.
Graszaad
Direct na zaai kan hier gespoten worden met Tramat 500 1,20 – 1,60 ltr/ha. Wanneer het geen engels raai is kan hier nog 0,15 ltr/ha AZ 500 aan worden toegevoegd.
.
Winterplantui
Binnenkort zal ook de eerste winterplantuien de grond ingaan. Spuit direct na planten met: Stomp 400 SC 1,00 – 1,50 ltr/ha + 1,00 ltr/ha Wing P + 0,20 ltr/ha AZ 500.
.
Winterveldbonen
Direct na zaai kan hier gespoten worden met Centium 0,20 ltr/ha + Challenge 1,50 – 2,00 ltr/ha + Stomp 400 SC 2,00 ltr/ha.

 

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.