24 mei 2023

Prachtfruit met Hortispoor Mix vloeibaar

Na een lange periode met veel neerslag is het nu eindelijk wat droger geworden. Door het vele vocht en de toegenomen temperatuur zien we dat het blad snel is gegroeid. Hierdoor zien we in sommige percelen wat symptomen tevoorschijn komen die vaak veroorzaakt worden door een tekort aan mangaan en/of magnesium, maar ook ijzergebrek komt hier en daar voor. De afgelopen week hebben wij op veel verschillende percelen, zowel appel als peer, plantsapmonsters genomen. De analyses van deze monsters bevestigen het beeld dat de hoofdelementen grotendeels op orde zijn, maar dat de meeste sporenelementen in verhouding aan de lage kant zijn.

Voor het telen van topkwaliteit fruit is het van belang dat alle elementen in het gewas op orde zijn. Het blad heeft voor voedingselementen een wisselwerking met de vruchten. Wanneer de elementen in het blad op orde zijn zorgt dit ervoor dat de vruchten sneller kunnen uitgroeien en van betere kwaliteit zullen zijn bij de oogst.

Voor het toedienen van de verschillende elementen zijn allerlei bladmeststoffen beschikbaar. Zo is het mogelijk de elementen afzonderlijk toe te dienen door middel van Powerleaf bladmeststoffen. Daarnaast maken wij nu alweer enkele jaren gebruik van een sporenmengsel in chelaatvorm: Hortispoor Mix vloeibaar. Deze meststof bevat alle sporenelementen die het gewas nodig heeft. De formulering in chelaatvorm brengt een aantal voordelen met zich mee ten opzichte van andere formuleringen:

 • Het product is beter mengbaar met andere meststoffen
 • de elementen zijn veel beter beschikbaar voor het gewas
 • zowel bij lage als hoge pH’s optimale beschikbaarheid van elementen
 • effectievere opname, een chelaat dringt makkelijker het blad in
 • chelaten worden makkelijker getransporteerd door het gewas
 • het heeft een positief effect op bladgroen, opbrengst en vruchtgewicht

Let op: Chelaten kunnen niet worden gemengd met andere producten die metaal bevatten. Bijvoorbeeld aluminiumfosfiet of koperoxychloride.

Bij de inzet van Hortispoor Mix Vloeibaar hebben we in de praktijk zeer positieve effecten gezien op het bevorderen van de bladstand en vruchtkleur. Het voordeel van Hortispoor Mix Vloeibaar is dat een lage dosering al volstaat voor een goede werking. Door bij iedere bespuiting 0,50 tot 1,00 liter per ha Hortispoor Mix Vloeibaar toe te voegen, beschikt het gewas optimaal over de juiste sporenelementen op het moment dat deze nodig zijn.

De voordelen van Hortispoor Mix Vloeibaar op een rij:

 • betere bladstand en vruchtkleur
 • alle sporenelementen in één product
 • vloeibaar product
 • kant-en-klaar product
 • goede oplosbaarheid en mengbaarheid
 • goed schenkbaar
 • een lage dosering volstaat
 • goede prijs/kwaliteitverhouding

Kortom: voor een goede bladstand en een uitstekende vruchtkwaliteit is Hortispoor Mix vloeibaar de beste optie op bladmeststoffengebied!

Hortispoor Mix vloeibaar            0,5-1 ltr/ha (per keer)