Fruitgids – Middelenoverzicht pitfruit

U bent hier: Home > Fruitteelt > Fruitgids – Middelenoverzicht pitfruit


Handig! In één overzicht de gewasbeschermingsmiddelen die zijn toegelaten in appel en peer. Samen met de wettelijke en 0-residu veiligheidstermijnen, de doseringen en bonus- of maluspunten voor PlanetProof.

De eisen rondom de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen worden steeds verder aangescherpt. Niet alleen vanuit wet- en regelgeving, maar ook vanuit diverse certificeringen. Met name On the way to PlanetProof wordt op dit gebied steeds belangrijker. Binnen deze certificering wordt aandacht besteed aan energie, klimaat, gewasbescherming, biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en bemesting. Voor pitfruit hebben we voor ieder middel in onderstaande tabel de belangrijkste punten samengevat, zowel vanuit de wet- en regelgeving als vanuit On the way to PlanetProof. Op deze manier is het in één oogopslag duidelijk welke eisen worden gesteld rondom de toepassing en hoe deze middelen worden beoordeeld binnen deze certificering. Ook wanneer het gaat om de verdere invulling van de andere onderdelen van deze certificering zijn wij u graag van dienst.

De meest actuele eisen op het gebied van driftreductie en verdere aanvullende etiketvoorschriften vindt u door te klikken op de merknaam van het betreffende middel.

 

 

 

 

PlanetProof
Merknaam Groen middel Bonus / malus VT
wettelijk (dagen)
VT 0-residu (dagen) Dosering/ha
Agil 100 EC 30 30 1,50 ltr
Agroxone MCPA n.v.t. n.v.t.  3,60 ltr met max 1,80 ltr/ha boomgaard
Apollo 35 120 0,40 ltr
Atilla 1 bonuspunt 0 0 7,90 kg
AZ 500 1 maluspunt n.v.t. n.v.t. 0,30 ltr/ha boomgaard
Batavia 1 maluspunt 21 70 1,80 ltr
Belanty 28 100 2,00 – 2,30 ltr
Bellis 7 100 0,80 kg
Brevis 1 maluspunt 60 60 1,10 – 2,25 kg
Blossom Protect 1 bonuspunt 0 0 1,50 – 2,25 kg
Cantack 30 30 0,90 ltr
Captosan 500 SC 28 einde bloei 2,80 – 3,75 ltr
Captosan
spuitkorrel 80 WG
28 einde bloei 1,80 – 2,25 kg
Carpovirusine EVO2 1 bonuspunt 1 1 1,00 ltr
Checkmate Puffer CM 1 bonuspunt 0 0 max 3 stuks per ha
Chorus 50 WG 1 maluspunt 21 75 0,40 – 0,60 kg
Coragen 1 maluspunt 14 70 0,175 ltr
Cyflamid 14 28 0,50 ltr
Delan DF 42 100 0,425 – 0,525 kg
Delan Pro 35 kaliumfosfonaten: altijd residu 2,50 ltr
DiPel DF 1 bonuspunt 0 0 1,50 kg
Ethrel-A 10 appels
60 peren
niet bekend 0,50 – 0,75 ltr appels
0,10 – 0,30 ltr peer
Exilis 100 SC BBCH 72, vruchtgrootte tot 20 mm niet bekend 0,75 – 1,00 ltr
Faban 56 100 1,20 ltr
Flint 14 35 0,10 – 0,15 kg
Flipper Plus 1 bonuspunt 1 1 10 – 12 ltr
Folicur SC 1 maluspunt 14 90 0,30 ltr appels
0,24 ltr peren
Fontelis 1 maluspunt 21 90 0,75 – 1,125 ltr
Fruitone  1 maluspunt 7 7 0,25 ltr
FruitSmart 3.3 VP 1 1 0,037 – 0,068 gr/m3 0,50 – 1,00 ppm
Fusilade Max** 1 maluspunt 28 28 1,00 – 3,00 ltr
Gazelle 1 maluspunt 14 90 0,375 kg appels 0,30 kg peren. Voor 1 mei 0,206 kg
Geoxe 1 maluspunt 3 75 0,40 kg/ha
Harpun BBCH 74 (appel)
BBCH 75 (peer)
75 1,00 ltr
Isomate CLR 5 bonuspunten 0 0 800 – 1000 st
Karma 1 bonuspunt 1 1 5,00 kg
Kerb Flo 1 maluspunt n.v.t. 2,50 ltr / ha zwartstrook
Kudos alleen appel, 55 56 1,25 kg
Kumulus S 1 bonuspunt 7 niet bekend 6,00 – 8,00 kg
Late-val Vloeibaar 1 maluspunt 7 7 0,15 ltr
Luna Care 1 maluspunt 28 Fosetyl-aluminium: altijd residu  3,00 kg
Luna Experience 2 maluspunten 14 90 0,75 ltr
Luna Privilege 1 maluspunt 14 70 0,10 – 0,15 ltr
Madex Top SC 1 bonuspunt 1 1 0,05 – 0,10 ltr
MaxCel 49 49 11,25 ltr appels
10 ltr peren
Mega 2,4-D 1 maluspunt n.v.t. 2,00 ltr
Merpan Spuitkorrel 28 einde bloei 1,80 – 2,25 kg
Merpan Flowable 28 einde bloei 2,80 – 3,75 ltr
Merplus 28 Kaliumfosfonaten: altijd residu 2,00 ltr
Movento 1 maluspunt 21 70 0,75 – 1,00 ltr
NeemAzal-TS 0 niet bekend 3,00 ltr
Neudosan 1 bonuspunt 1 1 14 ltr
Nimrod 250 EC 14 56 0,50 – 0,75 ltr
Novagib 0 0 0,50 – 1,20 ltr
Ovitex 1 bonuspunt tot BBCH 57 tot BBCH 57 30 ltr
Penbotec 400 SC 1 100 125 ml / 100 ltr water
Perlan BBCH 74 BBCH 74 0,3 – 0,6 ltr
Pirimor 1 maluspunt 14 einde bloei 0,50 kg
Pomax 1 maluspunt 3 100 1,60 ltr
Promalin BBCH 73 BBCH 73 0,25 ltr
Promanal HP 1 bonuspunt BBCH 59 BBCH 59 30 ltr
RAK 3+4 2 bonuspunten 0 0 500 st
Regalis Plus 55 56 0,75 – 2,50 kg
Roundup Dynamic n.v.t. n.v.t. zie etiket
Safir 1 maluspunt 3 75 0,40 kg
Scala 7 100 0,75 ltr
Scelta appel, BBCH 69 BBCH 69 1,00 ltr
Score 250EC 1 maluspunt 28 65 0,225 ltr
Sercadis 35 90 0,30 ltr
Serenade 1 bonuspunt 0 0 8,00 ltr
Sivanto Prime 1 maluspunt 14 100 0,40 – 0,90 ltr, zie etiket
Soriale 35 kaliumfosfonaten: altijd residu 1,86 ltr
Stroby WG 28 42 0,20 kg
Surround WP Crop Protectant 1 bonuspunt Peer: vanaf BBCH 51 t/m BBCH 69 peer, vanaf BBCH 51 t/m BBCH 69 30 kg (eerste toepassing) 20 kg (verdere toepassingen)
Switch 2 maluspunten 3 75 0,80 – 1,00 kg
Syllit Flow 400 SC 1 maluspunt 60 65 1,70 ltr
Teppeki WG 21 10-12 mm vruchtmaat 0,14 kg
Thiovit Jet 1 bonuspunt 0 niet bekend Voor de bloei: 7,50 kg (appel en peer). Tijdens en na de bloei: 2,50 – 4,00 kg (appels en peer).
Topaz 100 EC 1 maluspunt 14 28 0,25 ltr
Topper 1 maluspunt 21 21 12 tabletten
Touchdown Quattro n.v.t. n.v.t. zie etiket
Trianum-P 1 bonuspunt Alleen in peer, tot 2 maanden na de bloei Alleen in peer, tot 2 maanden na de bloei 1,50 kg bodemtoepassing
U46 MCPA 1 maluspunt n.v.t. n.v.t. 3,60 ltr met max 1,80 ltr/ha boomgaard
Vacciplant 1 bonuspunt 0 0 0,75 – 1,00 ltr
Valioso ST BBCH 69 BBCH 69 6 stuks
Vertimec Pro*** 1 maluspunt vanaf BBCH 71 – 79, 28 28 0,50 ltr
XenTari 1 bonuspunt 0 0 1,50 kg appels 1,20 kg peren

* Actieve stofnorm voor glyfosaat op bedrijfsniveau: max. van 1,50 kg/ha/jr: gebruik tot 0,75 kg/ha/jr = 1 maluspunt, van 0,75 tot 1,25 kg/ha/jr = 2 maluspunten, van 1,25 – 1,50 kg/ha/jr = 3 maluspunten. Geldt voor alle percelen uit de gecombineerde opgave bij RVO. Percelen en/of gewassen, welke niet onder het PlanetProof certificaat, vallen tellen ook mee.

** Fusilade Max afleverdatum 30-6-2023, opgebruiktermijn 30-12-2023

*** Vertimec Pro aflevertermijn 1-8-2023, opgebruiktermijn 1-1-2024

  • Lees voor gebruik van het product altijd het etiket op de verpakking.
  • Als er afwijkingen zijn tussen de informatie op deze lijst en de etiketten op de CTGB site, dan is het etiket op de CTGB site leidend.
  • De informatie op deze spuitadvieslijst is bedoeld als advies. Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met uw specialist.
  • Omdat de toepassing buiten ons om gebeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen.
  • Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die kunnen ontstaan bij of als gevolg van het gebruik maken van de op deze spuitadvieslijst verstrekte informatie.
  • Het is niet toegestaan zonder toestemming van Van Iperen deze lijst of gegevens uit deze lijst te vermenigvuldigen of verspreiden.