Fruitgids – Middelenoverzicht pitfruit

U bent hier: Home > Fruitteelt > Fruitgids – Middelenoverzicht pitfruit


Handig! In één overzicht de gewasbeschermingsmiddelen die zijn toegelaten in appel en peer. Samen met de wettelijke en 0-residu veiligheidstermijnen, de doseringen en bonus- of maluspunten voor PlanetProof.

De eisen rondom de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen worden steeds verder aangescherpt. Niet alleen vanuit wet- en regelgeving, maar ook vanuit diverse certificeringen. Met name On the way to PlanetProof wordt op dit gebied steeds belangrijker. Binnen deze certificering wordt aandacht besteed aan energie, klimaat, gewasbescherming, biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en bemesting. Voor pitfruit hebben we voor ieder middel in onderstaande tabel de belangrijkste punten samengevat, zowel vanuit de wet- en regelgeving als vanuit On the way to PlanetProof. Op deze manier is het in één oogopslag duidelijk welke eisen worden gesteld rondom de toepassing en hoe deze middelen worden beoordeeld binnen deze certificering. Ook wanneer het gaat om de verdere invulling van de andere onderdelen van deze certificering zijn wij u graag van dienst.

De meest actuele eisen op het gebied van driftreductie en verdere aanvullende etiketvoorschriften vindt u door te klikken op de merknaam van het betreffende middel.

 

 

 

 

PlanetProof
Merknaam Groen middel Bonus / malus VT
wettelijk (dagen)
VT 0-residu (dagen) Dosering/ha
Affirm ** 1 maluspunt 3 3 3,00 kg
Agil 100 EC 30 n.v.t. 1,50 ltr
Apollo 35 onb. 0,40 ltr
Atilla 1 bonuspunt n.v.t. onb. 7,90 kg
AZ 500 1 maluspunt n.v.t. n.v.t. 0,30 ltr/ha boomgaard
Batavia 1 maluspunt 21 70 1,80 ltr
Bellis 7 onb. 0,80 kg
Brevis 1 maluspunt 60 60 1,10 – 2,25 kg
Blossom Protect 1 bonuspunt n.v.t. n.v.t. 1,00 – 1,15 kg
Cantack 30 30 0,90 ltr
Captosan 500 SC 28 einde bloei 2,80 ltr
Captosan
spuitkorrel 80 WG
28 einde bloei 1,80 kg
Carpovirusine EVO2 1 bonuspunt 1 1 1,00 ltr
Chorus 50 WG 1 maluspunt 21 75 0,40 – 0,60 kg
Coragen 1 maluspunt 14 70 0,175 ltr
Cyflamid 14 28 0,50 ltr
Delan DF 42 100 0,425 – 0,525 kg
Delan Pro 35 fosfonaten zijn altijd terug te vinden 2,50 ltr
DiPel DF 1 bonuspunt n.v.t. n.v.t. 1,50 kg
Dithane New Tec ** 1 maluspunt 28 onb. 2,00 kg
Diversen, Glyfosaat Norm op bedrijfsniveau* n.v.t.
Embrelia 2 maluspunten 21 95 1,15 ltr
Ethrel-A 10 appels
60 peren
onb. 0,50 – 0,75 ltr appels
0,10 – 0,30 ltr peer
Exilis 90 onb. 3,75 – 7,50 ltr
Exilis 100 SC BBCH 72, vruchtgrootte tot 20 mm onb. 0,75 – 1,00 ltr
Faban 56 100 1,20 ltr
Flint 14 35 0,10 kg
Flipper 1 bonuspunt 1 n.v.t. 10 – 12 ltr
Folicur SC 1 maluspunt 14 90 0,30 ltr appels
0,24 ltr peren
Fontelis 1 maluspunt 21 90 1,125 ltr
Fruitone  1 maluspunt 7 onb. 0,25 ltr
FruitSmart 3.3 VP 1 maluspunt n.v.t. n.v.t. 0,037 – 0,068 gr/m3 0,50 – 1,00 ppm
Fusilade Max 1 maluspunt 28 n.v.t. 1,00 – 3,00 ltr
Gazelle 1 maluspunt 14 90 0,375 kg appels 0,30 kg peren. Voor 1 mei 0,206 kg
Geoxe 1 maluspunt 3 75 0,40 kg/ha
Harpun BBCH 74 (appel)
BBCH 75 (peer)
75 1,00 ltr
Isomate CLR 5 bonuspunten n.v.t. n.v.t. 800 – 1000 st
Karma 1 bonuspunt 1 1 5,00 kg
Kerb Flo n.v.t. 2,50 ltr / ha zwartstrook
Kudos 55 onb. 1,25 kg
Kumulus S 1 bonuspunt 7 onb. 6,00 – 8,00 kg
Late-val Vloeibaar 1 maluspunt 7 7 0,15 ltr
Luna Care 1 maluspunt 28 Fluopyram: 90 Fosetyl-Aluminium: altijd residu  3,00 kg
Luna Experience 2 maluspunten 14 90 0,75 ltr
Luna Privilege 1 maluspunt 14 70 0,10 – 0,15 ltr
Madex Top SC 1 bonuspunt 1 1 0,05 – 0,10 ltr
MaxCel 90 onb. 7,50 ltr appels
10 ltr peren
Mega 2,4-D 1 maluspunt n.v.t. 2,00 ltr
Merpan Spuitkorrel 28 einde bloei 1,80 kg
Merpan Flowable 28 einde bloei 2,80 ltr
Merplus 28 Kaliumfosfonaten: altijd residu 2,00 ltr
Movento 1 maluspunt 21 70 0,75 – 1,00 ltr
NeemAzal-TS onb. 3,00 ltr
Nimrod 250 EC 14 56 0,50 – 0,75 ltr
Novagib n.v.t. n.v.t. 1,20 – 2,00 ltr
Penbotec 400 SC n.v.t. n.v.t. 125 ml / 100 ltr water
Perlan n.v.t. n.v.t. 0,3 – 0,6 ltr
Pirimor 1 maluspunt 14 einde bloei 0,50 kg
Pomax 1 maluspunt 3 onb. 1,60 ltr
Promalin n.v.t. n.v.t. 0,25 ltr
Promanal HP 1 bonuspunt n.v.t. n.v.t. 30 ltr
RAK 3+4 2 bonuspunten n.v.t. n.v.t. 500 st
Regalis Plus 55 56 0,75 – 2,50 kg
Safir 1 maluspunt 3 75 0,40 kg
Scala 7 100 0,75 ltr
Scelta 14 onb. 1,00 ltr
Score 250EC 1 maluspunt 28 65 0,225 ltr
Sercadis 35 90 0,30 ltr
Serenade 1 bonuspunt n.v.t. n.v.t. 8,00 ltr
Sivanto Prime 1 maluspunt 14 100 Appels tot volle bloei:
0,40 ltr (1 keer per 12 maanden) of
0,60 ltr (1 keer per 24 maanden). Appels vanaf volle bloei: 0,90 ltr (1 keer per 24 maanden)Peren: 0,90 ltr (1 keer per 24 maanden)
Soriale 35 Altijd residu 1,86 ltr
Steward ** 7 70 0,17 kg
Stroby WG 28 42 0,20 kg
Surround WP Crop Protectant 1 bonuspunt Peer: vanaf BBCH 51 t/m BBCH 61 n.v.t. 30 kg (eerste toepassing) 20 kg (verdere toepassingen)
Switch 2 maluspunten 3 75 0,80 kg
Syllit Flow 400 SC 1 maluspunt 60 onb. 1,70 ltr
Teppeki 21 10-12 mm vr. 0,14 kg
Thiovit Jet 1 bonuspunt n.v.t. onb. Voor de bloei: 7,50 kg (appel en peer). Tijdens en na de bloei: 2,50 – 4,00 kg (appels)
Topaz 100 EC 1 maluspunt 14 28 0,25 ltr
Topper 1 maluspunt 21 21 12 tabletten
Tridex DG ** 1 maluspunt 56 onb. 2,00 kg
U46 MCPA 1 maluspunt n.v.t. n.v.t. 3,60 ltr met max 1,80 ltr/ha boomgaard
Vacciplant 1 bonuspunt 0 0 0,75 – 1,00 ltr
Valioso ST n.v.t. n.v.t. 6 stuks
Vertimec Pro 1 maluspunt 28 28 0,50 ltr
XenTari 1 bonuspunt n.v.t. n.v.t. 1,50 kg appels 1,20 kg peren

* Actieve stof norm op bedrijfsniveau: max. van 1,50 kg / ha / jr: gebruik tot 0,75 kg / ha / jr = 1 maluspunt, van 0,75 tot 1,25 kg / ha / jr = 2 maluspunten, van 1,25 – 1,50 kg / ha / jr = 3 maluspunten. Geldt voor alle percelen uit de gecombineerde opgave bij RVO. Percelen en/of gewassen welke niet onder het PlanetProof certificaat vallen tellen ook mee.

** Let op aflever- en opgebruiktermijn:
Affirm: Aflevertermijn: 31-01-2022 Opgebruiktermijn: 30-09-2022
Dithane New Tec: Aflevertermijn: 04-11-2021 Opgebruiktermijn: 04-01-2022
Steward: Aflevertermijn: 19-06-2022 Opgebruiktermijn: 19-09-2022
Tridex DG: Aflevertermijn: 04-11-2021 Opgebruiktermijn: 04-01-2022

 

  • Lees voor gebruik van het product altijd het etiket op de verpakking.
  • Als er afwijkingen zijn tussen de informatie op deze lijst en de etiketten op de CTGB site, dan is het etiket op de CTGB site leidend.
  • De informatie op deze spuitadvieslijst is bedoeld als advies. Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met uw specialist.
  • Omdat de toepassing buiten ons om gebeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen.
  • Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die kunnen ontstaan bij of als gevolg van het gebruik maken van de op deze spuitadvieslijst verstrekte informatie.
  • Het is niet toegestaan zonder toestemming van Van Iperen deze lijst of gegevens uit deze lijst te vermenigvuldigen of verspreiden.