Nieuwsberichten uit 'Fruitbericht 12'

Print hele nieuwsbrief

16 april 2018

Schurft

Afgelopen dagen is er op verschillende plaatsen een zware schurftinfectie ontstaan. Waar het gewas net voor de regen is bedekt met een fungicide mag hiervan verwacht worden dat dit voldoende is om deze infectie…
Lees meer

Fruitteelt Fruitbericht Schurft


16 april 2018

Meeldauw

Met de stijgende temperaturen en voorspelde droge dagen moet u nu ook aandacht geven aan de meeldauwbestrijding. In appels starten we vanaf het roze knop stadium, in peer vanaf ballonstadium. Op percelen waar in…
Lees meer

Fruitteelt Fruitbericht Meeldauw


16 april 2018

Perenbladvlo en luis

Met het voorspelde warme weer van deze week zal ook de ontwikkeling van insecten als luis en perenbladvlo snel doorgaan. De eerste plakkerige clusters worden reeds waargenomen, dit wordt veroorzaakt door luizen of de…
Lees meer

Fruitteelt Bladluis Fruitbericht Perenbladvlo


16 april 2018

Bladbemesting

Deze week zullen de eerste percelen beginnen te bloeien, er zit over het algemeen voldoende blad rondom de clusters. Daarom kan nu gestart worden met het toevoegen van bladmeststoffen aan de bespuitingen. Denk hierbij…
Lees meer

Fruitteelt Bladbemesting Fruitbericht