Nieuwsberichten uit 'Akkerbouwbericht 11'

Print hele nieuwsbrief

16 mei 2018

Aardappelen – onkruidbestrijding

Onkruidbestrijding in de aardappelen begint dit jaar weer uitdagend. Er is weinig vocht aanwezig, waardoor het toepassen van bodemherbiciden lastig is. Toch blijft het verstandig om voor opkomst een bodemherbicide toe te passen. De…
Lees meer

Aardappelen Akkerbouw LDS Onkruidbestrijding


16 mei 2018

Uien – onkruidbestrijding zaaiuien

Het begin van de uienteelt is dit jaar op veel plaatsen verre van ideaal. De uien zijn onder goede omstandigheden gezaaid, maar door de vele regen is er op veel percelen een korst ontstaan….
Lees meer

Akkerbouw Uien Onkruidbestrijding zaaiuien


16 mei 2018

Suikerbieten – onkruidbestrijding

Op veel percelen is al een aantal keer LDS gespoten. De meeste percelen zijn goed schoon te houden. Advies over eventuele toevoegingen aan de LDS-mix kunt u lezen in Akkerbouwbericht 10. Op…
Lees meer

Akkerbouw Suikerbieten hanenpoot LDS Onkruidbestrijding


16 mei 2018

Graan – T2-bespuiting wintertarwe

De wintertarwe gaat hard en de vroege percelen zullen binnenkort de aar vertonen. Op de allereerste percelen is deze reeds te zien. Het vlagblad van de tarwe moet voor de productie zorgen. Het gezond…
Lees meer

Akkerbouw Graan Stikstof T2-bespuiting T3-bespuiting


16 mei 2018

Graan en uien – bemesting

De hevige regenval in het zuid-westen heeft ook invloed op bodemvoorraad stikstof. Op de meeste percelen plantuien en tarwe is alle stikstof gestrooid voor de vele regen. Door de hevige regenval in korte tijd,…
Lees meer

Akkerbouw Graan Uien Bemesting KAS Powerleaf Quattro Stikstof


16 mei 2018

Proef de dag – update 1

Als groeispecialist vinden wij het belangrijk om samen met u te zorgen voor een toekomstbestendige landbouwsector. Dit doen wij onder andere door als akkerbouwteam samen met het onze afdeling Kennis en Ontwikkeling een breed…
Lees meer

Akkerbouw Proef de dag Proefveld