Nieuwsberichten uit 'Spruitkoolbericht 25'

Print hele nieuwsbrief

13 september 2018

Koolvlieg en trips

Koolvlieg blijft in veel regio’s actief. De aanwezigheid van koolmot(rupsen) is nu zeer laag, wel zien we soms een enkele rups van een koolwitje (met name in pyrethroïde-vrije percelen). Tripsen blijven we nog steeds…
Lees meer

Akkerbouw Spruitkool Koolvlieg Trips


13 september 2018

Meeldauw en light leaf spot

Op de meeste percelen zijn de aanwezige schimmels goed onder controle te houden. Afgelopen week zagen we toch in beperkte mate echte meeldauw ontwikkelen op de spruit zelf. Af en toe lijken we een…
Lees meer

Akkerbouw Spruitkool Light leaf spot Meeldauw


13 september 2018

Slakken

Op een aantal percelen worden af en toe slakken gevonden, maar op de meeste percelen zijn slakken nog helemaal niet vindbaar. Nu het herfst wordt, zal de ondergrond vaker langdurig vochtig zijn. Hierin kunnen…
Lees meer

Akkerbouw Spruitkool Slakken