Akkerbouw | Akkerbouw Nieuws | 22-06-2022

Bekijk nieuwsbrief online | Print

Video: tips voor het inzaaien van uw groenbemester

Onze in- en verkoper zaaigranen Michel van Alphen vertelt u in deze video welke opties u heeft bij het kiezen van de groenbemester. Bodemspecialist Rens de Bruijckere geeft u een aantal tips voor het inzaaien.

Lees meer over ons assortiment groenbemesters en de bijbehorende eigenschappen in de folder ‘Advies Groenbemesters 2022

[embed]https://youtu.be/_Gcs4lZKk1E[/embed]

 

Van Iperen steunt de boeren

Ook wij maken ons zorgen over de impact van de stikstofplannen op onze sector. We vinden het belangrijk om uit te spreken dat de geformuleerde doelen en het tijdsbestek hiervan niet realistisch zijn. Alle gezamenlijke sectorinzet en -activiteiten op het gebied van plantgezondheid, biodiversiteit en precisieteelt worden onvoldoende gezien en niet meegewogen in de plannen. We zijn er echter van overtuigd dat hierin de oplossing ligt.

Vanuit Van Iperen gaan we hierover graag met u, maar ook met de overheid en verantwoordelijke ministers in gesprek. Diverse directieleden en medewerkers vervullen een rol in brancheorganisaties en belangenverenigingen en via deze en directe contacten zetten we ons in om deze boodschap over de bühne te krijgen en perspectief te bieden voor onze mooie sector.

In samenwerking met de andere leden van BO Akkerbouw is een persbericht geformuleerd om ook gezamenlijk vanuit de sector onze zorgen te delen.

Proef de dag | in de regio 2022

9 kleinschalige, interactieve bijeenkomsten bij een collega-ondernemer in uw regio. Natuurlijk valt er ook genoeg te proeven, onze foodtruck staat voor u klaar! Onder het genot van een hapje en drankje kunt u bijpraten met uw adviseur en collega akkerbouwers. Zien we u op één van onze bijeenkomsten?

Spuitlicentie
Tijdens Proef de dag in de regio is het mogelijk uw spuitlicentie te verlengen in de categorie Veiligheid en Techniek. Aanmelden is verplicht.

Aanmelden
Meld u hier aan voor Proef de dag in de regio. Aanmelden is verplicht!

[gravityform id="249" title="true" description="true"]

 
NEEM CONTACT OP MET DE BUITENDIENST


www.iperen.com

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2022, alle rechten voorbehouden