Akkerbouw | Akkerbouw Nieuws | 23-11-2022

Bekijk nieuwsbrief online | Print

Toelatingssituatie Closer in onbedekte teelten NL 2023

De Europese Commissie heeft in april dit jaar aangegeven dat de toelating van Closer & Sequoia in Europa moet worden beperkt tot alleen bedekte teelten. Ondanks dat hiervoor geen gekwalificeerde meerderheid van stemmen in Europa voor stemde.

Wat betekent dit voor het teeltseizoen 2023 voor kool- en pootgoedtelers:

Ondanks dat nog niet volledig duidelijk is wat dit concreet voor de Nederlandse teler betekent is onderstaande momenteel de verwachting: de Europese Commissie heeft de lidstaten, en dus ook NL, de opdracht gegeven om de toelating van Closer te beperken tot alleen toegestaan in bedekte teelten. Dit proces zou uiterlijk 19 mei 2023 afgerond moeten zijn.

Praktisch vertaald: de opgebruiktermijn van Closer & Sequoia in onbedekte teelten zal eindigen per 19 mei 2023. Voor aardappels wordt daarmee de toepassing in 2023 vrijwel onmogelijk, voor kool daarentegen biedt dat nog mogelijkheden. Gelieve hiermee rekening te houden bij het vooruitkijken naar teeltseizoen 2023.

Overigens is en blijft de toelating van Closer & Sequoia in bedekte teelten gewoon ongewijzigd van kracht.

Rassenadvies zaaiuien

Begint u binnenkort met de voorbereidingen voor aanstaand uienteeltseizoen? Dan is de keuze van de juiste uienrassen erg belangrijk. Een geslaagde oogst begint bij de inzaai van de juiste uienrassen.

In de folder rassenadvies zaaiuien presenteren wij u onze rassenselectie. Deze selectie is gemaakt op basis van onze proefveldresultaten, praktijkervaringen en de rassenlijst van Uireka.

Uw specialist helpt u graag bij het maken van een rassenkeuze.

Wilt u geprimed uienzaad? Bestel snel!

Veel telers hebben hun uienzaad reeds gereserveerd en het aandeel geprimed zaad lijkt wederom te groeien. Vanwege de processen willen de meeste zaadhuizen de geprimde aantallen vóór 1 december in beeld hebben. Heeft u nog niet gereserveerd en bent u voornemens geprimed uienzaad te zaaien?, wacht dan niet met reserveren.

 

Fertigatiebeurs 1 december 2022

Bent u geïnteresseerd in fertigatie of van plan om hier binnenkort mee te starten? Mis deze fertigatiebeurs dan niet!

Als u wilt starten met fertigatie leven er veel vragen. Welke slangen moet ik gebruiken? Hoe krijg ik deze in en uit de grond? Welk water is geschikt om mee te druppelen? En hoe en wanneer geef ik meststoffen mee?

De meststoffenspecialisten van Van Iperen hebben inmiddels een aantal jaar ervaring, en met ondersteuning van verschillende sprekers en ervaringsdeskundigen uit de praktijk geven zij antwoord op deze en andere vragen. Aansluitend is er een beurs. Hier tonen diverse techniekleveranciers onder andere machines, druppelslangen en fertigatiecomputers en is er ruimte om in gesprek te gaan met de leveranciers of één van onze meststoffenspecialisten. Na afloop weet u wat u nodig heeft om succesvol te kunnen starten met fertigatie.

Fertigatie, de druppel naar succes!

 

Programma 

13.30 uur Inloop met koffie/thee

14.00 uur Opening - Wim in ’t Veld

14.00 uur De toekomst van de uienteelt en het belang van water - Chayenne Wiskerke, JWK

14.15 uur Ervaring met irrigatie/fertigatie in uien - Werner Verschueren, JWK

14.30 uur De druppel naar succes; ervaring en proefresultaten – Jan Mol en Mikey Akkermans, Van Iperen

15.00 uur Ervaringen van praktijktelers uit verschillende regio’s

15.30 uur Beursbezoek en gelegenheid tot vragen stellen

17.00 uur Napraten en afsluiten met frites/snack

18.30 uur Einde bijeenkomst

 

U bent van harte uitgenodigd. In verband met de catering is aanmelden verplicht.

 

[gravityform id="321" title="true" description="true"]

 

 

 

Webinar Bodem en GLB

Wat houden de nieuwe GLB regels in en hoe gaat u daarbij uw bouwplan, groenbemesters en bufferstroken invullen?  In het webinar op woensdag 7 december worden op een praktische manier de nieuwe regels van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) besproken door Teus Kool van Component Agro, twee van onze bodemspecialisten en een praktijkteler.

Programma 

19.30 uur Opening Wim in ’t Veld
19:30 uur GLB regeling Teus Kool, Component Agro
19:55 uur Vragen uit de praktijk Gerben van Dueren - den Hollander & Teus Kool
20:10 uur Stikstof bindende/eiwitrijke gewassen Jan Pieter Bijnagte
20:15 uur Groenbemesters, braak en bufferstroken Rens de Bruijckere
20:25 uur GLB adviestool Van Iperen Jan Pieter Bijnagte
20:30 uur Afronding

Meekijken

Via deze link kunt u meekijken met het webinar.
NEEM CONTACT OP MET DE BUITENDIENST


www.iperen.com

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2023, alle rechten voorbehouden