Fruitteelt | Fruit Nieuws | 23-03-2023

Bekijk nieuwsbrief online | Print

Feromoonverwarring

In het fruitbericht van 7 maart hebben we feromoonverwarring als bestrijdingstechniek van fruitmot en bladrollers genoemd. In dit bericht een aanvulling en de vraag om bestellingen binnenkort aan ons door te geven. Verwarringstechniek functioneert goed als de druk van fruitmot laag is. Houd hierbij als richtlijn aan minder dan 0,5% vruchtaantasting bij de oogst in het voorgaande jaar. Bij meer dan 0,5% aantasting zijn aanvullende bespuitingen nodig. Bij feromoonverwarring zijn nu verschillende merken beschikbaar. Hieronder volgt een overzicht van de merken feromoonverwarring.

.

Tabel 1. Overzicht feromoonverwarring

.

Naast het feromoon voor fruitmot bevatten RAK 3+4 en Isomate CLR ook feromonen van verschillende bladrollers. Checkmate CM bevat alleen feromoon voor fruitmot. Een voordeel van Checkmate CM is dat maar enkele puffers per ha nodig zijn. Op aanvraag maken wij een kaart van uw beplantingen, met daarin de ophangpunten voor de Checkmate puffers.

.

Bij teelt van peren volgens protocol voor China is de inzet van feromoonverwarring verplicht. Ook bij het protocol “Beter voor Natuur & Boer” voor hardfruit, vanuit AH is verwarring verplicht, als een niet-chemische bestrijding. Bij Planet Proof geeft feromoonverwarring bonuspunten. Feromoonverwarring nemen we niet retour.
Bestellingen voor feromoonverwarring graag uiterlijk voor 1 april aan ons doorgeven.

Actueel: appelbloesemkever

Begin deze week hebben we in Zeeland vrij gemakkelijk kevers gevangen met een klopnet. Ondanks het koude weer waren de eerste kevers actief. Ze zijn waargenomen in een
beplanting AppelbloesemkeverElstar, waar vorig jaar aantasting voorkwam.

Levenscyclus
De appelbloesemkever heeft één generatie per jaar. Normaal komt deze kever alleen voor bij appel. In Engeland is ook aantasting op peer bekend. Half maart komen de kevers uit hun winterrust. Na een rijpingsvraat aan de eerste groene delen, gaan de vrouwtjes eieren afzetten in de gemengde knop.

Uit het ei ontwikkelt zich een larve. Deze vreet de meeldraden en de stamper van de bloemen weg. Hierdoor ontstaan de zogenaamde kappertjes. Dit zijn bruine, verdroogde bloesemblaadjes. Dit kan soms massaal voorkomen en geeft dan een oogstreductie. In deze kappertjes gaat de larve zich verpoppen. Eind mei ontwikkelt zich hieruit een nieuwe generatie kevers. Soms prikken deze kevers dan in de jonge vruchten. Bij de oogst is dit te zien als een gat in de appel, vaak in de buurt van de kelkholte. In juni gaan deze kevers in rust. In het volgende voorjaar worden ze pas weer actief.

Bestrijding
Bestrijding met een insecticide vindt plaats kort nadat de kevers verschijnen uit winterrust, in de periode half-eind maart. Bij voorkeur op een zonnige middag, dan zijn de kevers actief. Na circa 10 tot 14 dagen de bestrijding herhalen. Met een bestrijding na de bloei is weinig ervaring. In de biologische appelteelt is geen inzet van een insecticide mogelijk. In de praktijk doen bio-telers nu ervaring op met het wegvangen van de kevers met bundels van bindbuis.

AppelbloesemkeverAppelbloesemkever

 

Mijn Iperen TIP - Gewasbeschermingsmonitor

Heeft u de verplichte Gewasbeschermingsmonitor al ingevuld? Mocht u dit (nog) niet doen via uw teeltregistratieprogramma, dan kan dit ook eenvoudig via Mijn Iperen!

Jaarlijks bent u verplicht om voor iedere teelt op uw bedrijf een Gewasbeschermingsmonitor in te vullen. De monitor moet uiterlijk twee maanden na de oogst worden ingevuld. De monitor vraagt ook van u om tijdens het seizoen monitoring te doen in uw gewas. Door de monitor voor aanvang van de teelt af te drukken kunt u de waarnemingen in het gewas direct noteren.

Log in op Mijn Iperen web. Onder het kopje downloads vindt u de GBM monitor. U kunt deze per gewas invullen. Ook heeft u de optie om de gewasbeschermingsmonitor direct in PDF te downloaden voor uw administratie.

Neem contact op met uw adviseur als u vragen heeft over het invullen van de gewasbeschermingsmonitor.

Wilt u ook toegang tot het gemak van Mijn Iperen? 

Dan heeft u twee opties:

Download Mijn Iperen 2 via de Apple App Store of Google Play en vraag via de app een account aan (de gewasbeschermingsmonitor is alleen beschikbaar via de web-versie)
Ga naar Mijn Iperen web en vraag een account aan

Met slechts één account krijgt u toegang tot Mijn Iperen app en Mijn Iperen web.

Meer informatie? Lees dan onze Flyer.

Onze fruitteeltadviezen zijn opgesteld in samenwerking met:

     

www.iperen.com

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2023, alle rechten voorbehouden