Fruitteelt | Fruit Nieuws | 12-09-2019

Bekijk nieuwsbrief online | Print

Na-oogstbespuitingen

Voor het afdekken van de plukwondjes zijn er verschillende opties. Percelen die gevoelig zijn voor vruchtboomkanker, Nectria, adviseren we Captan in combinatie met Folicur of Neccal toe te passen.

Captan  2,50 kg/ha
Folicur  0,30 ltr/ha (appel)   
0,24 ltr/ha (peer)
Neccal               120-150 ltr/ha

Voeding

Wanneer het fruit van de bomen is, kunt u een ronde maken om reserves mee te geven voor de winter om de aanwezige knoppen te versterken. Vanwege de droge ondergrond zien we dat de bladstand vaak te licht is. Voor goede knopvorming is het advies Ureum te combineren met een zink- en boriumbladmeststof ter versterking van de knoppen.

Ureum  5,00 kg/ha
Zink FL  1,00 ltr/ha
Borium 150  1,00 ltr/ha

Perengalmijt en appelgalmijt

De komende dagen wordt er droog weer voorspeld met hogere temperaturen. Dit is een mooi moment om de perengalmijt (en appelgalmijt) te bestrijden. De zomergeneraties zijn met mooi weer nog actief en kunnen bestreden worden voordat ze in de winterrust gaan. In het voorjaar is het vaak lastig om een goed moment te vinden aangezien het dan vaak te koud of te nat is, zoals we afgelopen voorjaar ook gezien hebben.
NEEM CONTACT OP MET DE BUITENDIENST


Onze fruitteeltadviezen zijn opgesteld in samenwerking met:

     

www.iperen.com

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2020, alle rechten voorbehouden