Fruitteelt | Fruit Nieuws | 19-05-2020

Bekijk nieuwsbrief online | Print

Teelttip – Zwartvruchtrot

 

Kijk op de website voor nog meer teelttips.

Zwartvruchtrot

Richting aankomend weekend wordt er wat regen verwacht. In combinatie met hogere temperaturen is het risico op zwartvruchtrotinfectie groot. Tot op heden zijn er nog geen echte infectiemomenten geweest. Zorg dat het gewas bedekt blijft en zet een sterk fungicide in op het moment dat er zwartvruchtrot omstandigheden (warm en vochtig) worden voorspeld.

Een overzicht van de mogelijkheden:

Preventief:
+++++ Switch 0,80 kg/ha
++++ Bellis* 0,80 kg/ha
++++ Luna Experience* 0,75 ltr/ha
++++ Sercadis* 0,30 ltr/ha
++++ Fontelis* 0,75 ltr/ha
++++ Luna Care* 3,00 kg/ha
+++ Folicur 0,24 ltr/ha
+++ Luna Privilege* 0,15 ltr/ha
++ Mancozeb 2,00 kg/ha
Curatief:
+++++ Switch 0,80 kg/ha
++++ Score 0,20 ltr/ha
+++ Chorus 0,40 kg/ha

*Fontelis, Sercadis, Luna (Privilege/Experience) en Bellis bevatten SDHI’s. In verband met resistentiemanagement is er de voorkeur om deze te mengen met een andere fungicide. Voer in een seizoen maximaal vier bespuitingen uit met middelen uit deze groep om resistentievorming tegen te gaan.

Perenbladvlo

Met de koude omstandigheden van afgelopen week zien we dat de ontwikkeling van perenbladvlo langzaam is verlopen. Er liggen nu nog veel eitjes van lichtgeel tot donkeroranje. Verder zijn er nog steeds springers aanwezig die nieuwe eitjes afzetten. Met de hoge temperaturen van deze week zal de ontwikkeling een stuk sneller gaan verlopen. De verwachting is dat op veel percelen richting eind deze week de eerste eitjes uit gaan komen. Het is daarom nu een geschikt moment voor de inzet van Movento of Batavia. In sommige gevallen is de behandeling al in een vroeger stadium uitgevoerd. Waar de eerste Movento/Batavia-bespuiting langer dan twee weken geleden is uitgevoerd, kunt u deze nu herhalen. Spuit Movento en Batavia met veel water en onder groeizame omstandigheden om de opname te bevorderen.
Met de inzet van Movento of Batavia wordt tevens een goede basis gelegd voor de roestmijtbestrijding.

Movento heeft sinds dit seizoen zwaardere drifteisen dan voorheen. In de praktijk zal niet iedere teler hiermee uit de voeten kunnen. Het is dan raadzaam te kiezen voor Batavia, dit is een product met dezelfde werkzame stof maar met minder beperkingen op het gebied van drifteisen.

Movento 1,00 ltr/ha
Batavia 1,80 ltr/ha

Onderhoudsbeurt snoeischaren

Maak ook dit jaar weer gebruik van de jaarlijkse onderhoudsbeurt van uw Electrocoup F3005, F3010 en/of F3015 snoeischaar. Met deze onderhoudsbeurt wordt de garantie met een jaar verlengd tot maximaal drie jaar na aankoop (aankoop + twee keer een onderhoudsbeurt = drie jaar). Heeft u in de eerste drie jaar na aankoop van uw snoeischaar één van de onderhoudsbeurten niet laten uitvoeren, dan vervalt de garantie.

Het onderhoud aan een Electrocoup F3015 kost €140,-. Het onderhoud aan alle voorgaande modellen bedraagt €133,- (prijzen excl. BTW).

Tijdens de onderhoudsbeurt voeren we de volgende werkzaamheden uit:

complete reiniging van de motor
ondermes slijpen
software update

De volgende onderdelen worden vervangen:

bovenmes (F3015 incl. tandheugel)
mesbout
scharnierbus of naaldlager
klinknagels
zijkappen
bedieningsschakelaar
beschermbeugel

Voor de onderhoudsbeurt van de F3015 en F3005 is alleen de losse snoeischaar nodig, bij de F3010 hebben wij de snoeischaar incl. controlbox nodig. Wanneer uw snoeischaar extra controle of onderhoud nodig heeft, bieden wij u de service om uw complete snoeischaar in te leveren. Dan worden naast de genoemde punten ook de kabels en accu gecontroleerd. De kosten worden op individuele basis berekend.

Ook al is de garantie verlopen, wij adviseren u deze onderhoudsbeurt éénmaal per jaar uit te laten voeren.

In verband met het Corona virus komen wij uw scharen graag ophalen. Wilt u uw scharen zelf op de vestiging in ’s-Gravenpoder inleveren? Dan vragen wij u ons hierover vooraf te bellen. Lever uw scharen uiterlijk vóór zaterdag 27 juni a.s. in.

Bel voor meer informatie met telefoonnummer: 0113-311245
NEEM CONTACT OP MET DE BUITENDIENST


Onze fruitteeltadviezen zijn opgesteld in samenwerking met:

     

www.iperen.com

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2020, alle rechten voorbehouden