Fruitteelt | Fruitbericht 1 | 8-1-2019

Bekijk nieuwsbrief online | Print

Jaaroverzicht (filmpje)

Het jaar 2019 is intussen begonnen, via deze weg willen wij u het allerbeste wensen voor het komende jaar. Wij staan u graag weer terzijde in het komende teeltseizoen.

Door middel van een filmpje geven wij u een korte terugblik op het afgelopen seizoen.

https://www.youtube.com/watch?v=VshvBQKwz8E&t

Toelating Syllit

De herregistratieprocedure van Syllit 450 SC die door de fabrikant in 2013 werd opgestart is afgerond.

Een aantal zaken zijn gewijzigd:

De concentratie dodine in Syllit wordt verlaagd van 450 gr/ltr naar 400 gr/ltr.
De naam van Syllit 450 SC wordt gewijzigd in Syllit 400 SC.
Het aantal toepassingen gaat van 5 naar 1 toepassing à 1,70 ltr/ha per jaar.

Voor u als teler is er tot 1 februari 2019 nog de mogelijkheid om Syllit met het oude etiket te bestellen.
Dit mag nog onder de oude etiketvoorwaarden worden opgebruikt tot 1 augustus 2019.

Biologische (fruit)teelt

Onlangs hebben wij van het SKAL (toezichthouder voor biologische producten) een toelating verkregen voor een aantal van onze producten voor gebruik in de biologische (fruit)teelt:

Powerleaf Borium
Deze meststof is een welkome toevoeging in veel teelten. Borium is een belangrijk element voor het gewas, Boriumgebrek komt steeds vaker voor. Regelmatig Powerleaf Borium toedienen via het blad kan een boriumtekort voorkomen.

Fervent Duathlon
Dit ijzerchelaat heeft ook een toelating gekregen voor gebruik in de biologische teelt. Deze ijzerhoudende meststof is de oplossing om ijzergebrek in het gewas te voorkomen. IJzerbemesting heeft met name een effect op het bevorderen van de groene bladkleur en grondkleur van peren.

Terugblik bemestingsbijeenkomst

Op maandag 17 december vond de Bemestingsbijeenkomst voor de fruitteelt plaats.

Het programma startte in de middag in het Dorpshuis van 's-Gravenpolder. Er waren vijf verschillende workshops te bezoeken.

Marianne Hoogmoed vertelde over het belang van organische stof en een gezonde bodem en gaf een toelichting op humuszuren. Piet Meeuwse van Meeuwse handelsonderneming bracht ons op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de fertigatietechniek. Dirk Bakker gaf uitleg over biostimulanten en Joan Timmermans van NovaCropControl vertelde hoe we kunnen sturen met mineralen voor een betere weerbaarheid en vruchtkwaliteit. Tenslotte besprak Frans Eerland de functie van silicium en welke voordelen dit element het fruit kan bieden. Tussendoor konden we genieten van een heerlijk stamppottenbuffet. Als afsluiter werd er nog wat gedronken en gezellig bijgepraat.

We kijken terug op een geslaagde dag met een goede opkomst, leuke sfeer en een afwisselend programma.

Bekijk hier de foto's:

Recollect IBC's

Per 1 januari 2019 is Van Iperen gestart met een nieuw proces voor het ophalen en reinigen van IBC’s. Waar de IBC’s tot op heden door Van Iperen werden opgehaald en gereinigd is een deel van het proces (wassen van de IBC’s) per 1 januari door een extern bedrijf uit handen genomen. Belangrijkste reden hiervoor is het vergroten van de logistieke efficiency door de druk op het gehele proces te verminderen. Omdat het reinigen van IBC’s bij onze partner veel grootschaliger gebeurt en met minder water per IBC is het bovendien een duurzame keuze.

Concreet betekent dit voor u dat we vanaf 1 januari 2019 afgestapt zijn van het statiegeldsysteem voor IBC’s. Als de IBC leeg is, meldt u dit via de Mijn Iperen app, telefoon of mail bij Van Iperen. Wij halen de lege IBC’s dan bij u op. Hier zijn voor u als klant geen kosten aan verbonden en er verandert dan ook verder niets.

De statiegeld IBC’s kunnen nog tot 1 juli 2019 ingeleverd worden. U ontvangt dan het volledige bedrag aan statiegeld retour.

Mocht u vragen hebben over deze ontwikkeling, dan kunt u hiervoor terecht bij dan kunt u hiervoor terecht bij Clement Smit, medewerker binnendienst op telefoonnummer 0186- -578888.

Agenda Fruitteelt

Komend jaar staan er alweer diverse fruitteeltbijeenkomsten en beurzen gepland. Kijk in de agenda voor uitgebreide informatie over bijeenkomsten in uw regio.

 

Beurzen

24-01-19 De Zeeuwse Fruitteeltdag, Zeelandhallen Goes, Da Vinciweg 1 4462GX Goes

27-06-19 De Appeldag, Verstegen Repensestraat 14, 4184 CE Opijnen

 

Fruitteeltavonden

12-02-19 Partycentrum De Eendrachtshoeve, Tuinweg 3, 3284 XR Zuid-Beijerland

19-02-19 Vergader- en congrescentrum De Stenge, Stengeplein 1, 4451 LA Heinkenszand

21-02-19 Dorpshuis de Vroone, C.D. Vereekestraat 74, 4421 CE Kapelle

26-02-19 Partycentrum Stam, Raadhuisstraat 1, 1687 AH Wognum (in samenwerking met GMN)

 

Meld u hier alvast aan voor één van onze fruitteeltavonden.
NEEM CONTACT OP MET DE BUITENDIENST


Onze fruitteeltadviezen zijn opgesteld in samenwerking met:

     

www.iperen.com

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2019, alle rechten voorbehouden