Akkerbouw | Spruitkool Nieuws | 12-09-2019

Bekijk nieuwsbrief online | Print

Insecten

Koolvlieg blijft in veel regio’s actief. De aanwezigheid van koolmot(rupsen) is nu zeer laag, maar we zien wel een enkele rups van een koolwitje (met name in pyrethroïde-vrije percelen). Tripsen vinden we nog steeds in beperkte mate, zowel dode als nog levende tripsen. Het wordt steeds lastiger om trips te bestrijden na half september. De trips kruipt dan weg en heeft vaak al wel gezorgd voor schraapschade.

Vanaf de tweede helft van september zal met name tegen koolvlieg een bestrijding plaatsvinden. Hiervoor wordt voornamelijk een pyrethroïde ingezet. In dit seizoen zijn er vaak al meerdere toepassingen met Karate Zeon en Sumicidin Super gedaan. Ter voorkoming van een eindresidu kunnen de laatste 1 á 2 toepassingen het beste gedaan worden met Decis of eventueel Flipper.

Houd rekening met de veiligheidstermijnen van insecticiden in spruitkool:

Steward en Flipper – 1 dag
Movento, Pirimor en Tracer – 3 dagen
Karate Zeon, Sumicidin Super, Decis, Benevia en Calypso – 7 dagen
Teppeki 14 dagen

Schimmels

Tot en met eind september blijft het advies om het spuitschema gesloten te houden op een normaal interval van drie weken. Wissel in latere rassen, waarin light leaf spot kan toeslaan, Rudis af met een andere fungicide zoals Amistar Top. Advies:

Rudis 0,40 ltr/ha  of
Amistar Top 1,00 ltr/ha  of
Signum 1,00 kg/ha

Van de oomyceten is met name valse meeldauw meer aanwezig dan witte roest. Met het inzetten van Folio Gold is dit goed beheersbaar. Folio Gold mag maximaal drie keer per seizoen worden toegepast. Advies:

Folio Gold 1,50 – 2,00 ltr/ha

Houd rekening met de veiligheidstermijnen van fungiciden in spruitkool:

Infinito, Folio Gold, Flint, Amistar, Signum – 14 dagen
Rudis en Amistar Top – 21 dagen

 

Slakken

Blijf alert op slakken nu het op de meeste plaatsen heeft geregend. Houd hierbij het maximaal aantal toepassingen volgens het etiket in de gaten. Advies:

Sluxx HP 7,00 kg/ha (maximaal 4 toepassingen)  of
IRONMAX PRO 7,00 kg/ha (maximaal 4 toepassingen)

Toelating Revus

Revus heeft in spruitkool een toelating gekregen. Revus is een fungicide en heeft met name een werking op oomyceten zoals valse meeldauw en witte roest.
NEEM CONTACT OP MET DE BUITENDIENST


www.iperen.com

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2020, alle rechten voorbehouden