Rondleidingen, en meer

Tijdens de rondleidingen over het proefveld hoort u de resultaten van de verschillende proeven en demo’s. Een greep uit het aanbod.

TT+-plein: Lancering online TT+-omgeving

Voor precisielandbouw kunt u op Proef de dag terecht op het TT+-plein, waar uitgebreid aandacht wordt besteed aan het TT+-concept van Van Iperen. Binnen het concept werkt de teler samen met teeltadviseurs en precisielandbouwspecialisten en wordt actuele teeltkennis omgezet naar teeltbeslissingen in de vorm van taakkaarten. Op Proef de dag kunt u zelf een taakkaart maken.

Met de lancering van de online TT+-omgeving biedt Van Iperen akkerbouwers een centrale plek om data op een eenvoudige manier te combineren, analyseren en te communiceren. De TT+-omgeving is te benaderen via Mijn Iperen, de persoonlijke online dienstverlening van Van Iperen.

Proefveld

De rassen, meststoffen en middelen van de toekomst voor u in praktijk gebracht:

  • Hoe gaat u efficiënt om met het toedienen van fosfaat?
  • Wat kunt u met biostimulanten en zeewierextracten in uien?
  • Knolkwaliteit: hoe verhouden gangbare en chemische middelen zich ten opzichte van elkaar?
  • Wat is de beste strategie voor het aanpakken van trips in 2018?
  • Hoe houdt u uw bodem gezond en welke groenbemester kan hierbij helpen?

Informatiemarkt

U krijgt informatie uit eerste hand over nieuwe meststoffen, middelen en rassen.

Gastspreker

Onder het genot van onze uitgebreide catering kunt u luisteren naar onze gastspreker: Lindert Moerdijk van MSP Onions. Hij  geeft zijn visie op de afzet van uien voor dit teeltseizoen.