Onze toekomst

“Probeer het bodemleven te begrijpen”

30 november 2021

Een goede teelt begint met een gezonde bodem. Als een voorraadkamer kan de bodem voedingsstoffen en vocht vasthouden zodat een plant kan groeien en overleven tijdens een droge periode. Daarnaast ondersteunt de bodem de weerbaarheid van een plant in tijden van stress. Adviseur akkerbouw en bodemspecialist Rens de Bruijckere en wetenschappelijk medewerker Frank Woets vertellen over de steeds belangrijkere rol van de bodem bij de teelt. En hoe Van Iperen daarop inspeelt.

“Is de bodem niet goed, dan staat de plant meteen 1-0 achter”, legt Frank uit. “Het is eigenlijk een productiemiddel waar je goed voor moet zorgen.” Rens is het met zijn collega eens. “Een gezonde bodem is de basis van de teelt. Als die niet goed is, krijgt de plant het heel moeilijk.”

Veel factoren
Zorgen voor een gezonde bodem is makkelijker gezegd dan gedaan. Frank: “Je moet per perceel kijken naar de bodem. Veel factoren spelen daarbij een rol zoals het bodemleven, het gehalte organische stof, de mate van verstoring en het oogsten van gewassen.” Rens ziet de mechanisatie in de akkerbouw als bedreiging voor de bodem. “Grote landbouwmachines zorgen voor meer gewicht op de bodem met verdichting tot gevolg. Daar zijn wel oplossingen voor, bijvoorbeeld luchtdrukwisselsystemen. Je kunt daarmee de druk aanpassen voor rijden op de weg of op het land. Akkerbouwers worden zich hier steeds meer bewust van.”

Begrijpen
Om een bodem gezond te kunnen houden, moet je deze begrijpen. Rens: “De bodem is de motor van je grond. Zonder bodemleven is het eigenlijk substraat. Ik vind het heel belangrijk dat een teler probeert het bodemleven te begrijpen.” Meer kennis van de bodem krijgen, kan volgens hem door een profielkuil te graven. “En kijk dan goed naar wat je ziet. Is er bodemleven zichtbaar? Hoe is de verkruimelbaarheid van de grond? Zijn er onverteerde gewasresten? Een profielkuil geeft een goede indicatie van de kwaliteit van de bodem. Met de informatie uit de kuil kun je kijken waar het probleem zit en een aanpak bepalen. Dat kan in combinatie met labonderzoek.” Frank: “Het bodemleven en de planten staan niet op zich, ze gaan veel interacties met elkaar aan. Zonder planten is er geen bodemleven, en andersom.”

Lees het volledige interview met Rens en Frank in de eerste ViP van 2022.