Toen en Nu

Rob Filius: “Ga uit van je eigen kracht”

19 augustus 2021

Toen (1993)

“Na mijn schooltijd werkte ik vanaf 1982 bij Warnaar Looman Van den Ban (WLB), een bedrijf in olie en gewasbeschermingsmiddelen en dochteronderneming van Shell. Ik deed de in- en verkoop van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast was ik vertegenwoordiger en verkocht ik gewasbeschermingsmiddelen en olieproducten aan klanten in de landbouw. In 1993 nam Van Iperen het onderdeel gewasbescherming over. In het begin had het daar wel moeilijk mee, want Van Iperen was altijd onze grootste concurrent. Ik had vervolgens een gesprek met toenmalige directeur Hermen Molendijk die toen inkoper gewasbeschermingsmiddelen was bij Van Iperen. Hij was voor mij geen onbekende, want wij kochten een deel van onze gewasbeschermingsmiddelen bij Van Iperen. Na een goed gesprek met hem zag ik het wel zitten en kwam ik in dienst bij Van Iperen. In het eerste jaar bij Van Iperen was mijn opdracht klanten van WLB naar Van Iperen te krijgen. Dat is goed gelukt; bijna alle klanten gingen mee. Peter van Driel en Jan Vis – oud-collega’s van WLB – hebben me daar goed bij geholpen. Na het eerste jaar kwam Molendijk naar me toe en zei: ‘Ik stop met de inkoop van de gewasbeschermingsmiddelen. Jij en Dirk Bakker gaan het overnemen.’ En dat deden we. Ik herinner me nog wat hij zei: ‘Kijk niet naar mij. Vul het op jouw manier in en ga uit van je eigen kracht.’ Die woorden zijn me altijd bijgebleven. Eerst dacht ik nog: ik moet het allemaal zelf uitzoeken, maar dat is juist goed. Je kunt niemand nadoen; dat houd je niet vol. Het enige wat ik gezegd heb is: ‘Ik ga niet alleen binnen werken; ik wil ook naar klanten.’ Dat was goed. Na overleg met de directie mocht ik wat klanten houden en de handel ondersteunen. Na een paar jaar ging Dirk de technische kant op en zijn Ton Brussaard en Henk Arens mij gaan ondersteunen met de inkoop van gewasbeschermingsmiddelen. Met Ton en Henk en niet te vergeten Arjan van Belle heb ik een hele leuke tijd gehad. We hadden toen nog een eigen ‘plekkie’ in de hoek van het kantoor. Ik kwam ‘s morgens door de deur naar binnen en ’s middags ging ik door het raam naar mijn auto die naast het kantoor stond; ik liep nooit om. Het was een mooie tijd. We moesten even wennen toen we naar het grote kantoor moesten verhuizen. In de loop van 2018 kwam Rinus van Rossum ons inkoopteam versterken. Tot 2019 deed ik de in- en verkoop en handel met eindgebruikers.”

Nu

“Eind 2019 hebben we in onderling overleg met de directie besloten dat Ton en Rinus de inkoop van de gewasbeschermingsmiddelen gaan doen. Ik verricht indien nodig op de achtergrond wat hand- en spandiensten. Mijn handelsklanten en eindgebruikers blijf ik nog zelf doen. Ik werk nu vier dagen in de week omdat ik gebruikmaak van de 60+-regeling. In het begin was het even moeilijk om los te komen van het werk, maar nu kan ik ervan genieten. Voormalige directeur Piet Bakker zei altijd: ‘Je moet het stokje op tijd overdragen en dan afbouwen en zorgen dat je het goed achterlaat.’ Ik ben bijna 63, dus volg zijn advies op en draag mijn werk over aan Ton en Rinus. Het is fijn dat je de kans krijgt het werk los te laten en over te dragen aan een nieuwe generatie. Ik probeer de volgende generatie mee te geven wat Molendijk ooit tegen mij zei: ga uit van je eigen kracht. Neem over waar je wat aan hebt en vul het verder zelf in.”