Ons TT+ concept voor precisielandbouw

U bent hier: Home > Akkerbouw > Ons TT+ concept voor precisielandbouw

Ons team precisielandbouwspecialisten doet veel (praktijk)onderzoek naar praktische methoden om met precisielandbouw uw rendement te verbeteren. Zo ontwikkelden wij op basis van onze gedegen praktijkkennis een geheel eigen aanpak voor precisielandbouw: ons TT+-concept.

TT+-concept precisielandbouw

 

Wij coachen u in vijf eenvoudige stappen naar maximalisatie van uw teeltrendement. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het beter benutten van de potentie van de bodem. Om de potentie vollediger te kunnen benutten helpen wij u bij het nemen van plaatsspecifieke teeltmaatregelen die aangepast zijn aan de bodemvariatie. Deze manier van plaatsspecifiek werken helpt om de kwaliteit en opbrengst van uw perceel te verbeteren.

1) Bodem in kaart brengen

De bodemkaart vormt de basis voor plaatsspecifieke teeltmaatregelen. Met een uitgebreide data-analyse brengen we de variatie in de bodem van uw perceel in beeld. De analyse laat duidelijk zien hoe plaatsspecifieke teeltmaatregelen moeten worden uitgevoerd. Zo kunt u optimaal inspelen op de potentie van uw bodem.

Op basis van de bodemkaart werken we in de volgende stappen toe naar een optimaal teeltresultaat.

2) Variabel toepassen

Om de plaatsspecifieke teeltmaatregelen effectief te kunnen uitvoeren, maken wij samen met u per bewerking een taakkaart.

Met de taakkaarten kunt u vervolgens variabel poten, zaaien, bemesten en spuiten om de in kaart gebrachte potentie zo goed mogelijk te benutten. Zo werkt u aan een optimaal teeltresultaat van kant tot kant.

 

3) Gewas monitoren

Door tijdens het groeiseizoen het gewas regelmatig en plaatsspecifiek te monitoren, kunt u nauwkeurig en tijdig sturen met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij is de plaatsspecifieke bodemkaart weer de basis om de juiste plaatsen voor monitoring en bemonstering binnen het perceel te bepalen.

 

 

4) Bijbemesten

Om de opbrengstpotentie volledig te benutten, berekenen we een bijbemestingsadvies op basis van de plaatsspecifieke gewastoestand, beschikbaarheid van mineralen en de resultaten van de plaatsspecifieke bemonstering. Dit plaatsspecifieke bijbemestingsadvies vatten we samen in een taakkaart. Zo verdeelt u uw meststoffen beter aan de hand van de variatie in uw perceel.

 

5) Opbrengst bepalen

Natuurlijk wilt u aan het einde van het seizoen weten wat het TT+-concept u oplevert. Met een opbrengstmeter op de rooier of door ‘goede’ en ‘slechte’ plekken handmatig te bemonsteren, krijgt u dit inzichtelijk en kunt u de balans opmaken.

Tevens maakt dit inzicht u bewust van de variatie op uw perceel en biedt het mogelijkheden tot verdere verbetering van teeltmaatregelen.

 

Precisielandbouw onderbouwd in de praktijk

De vertaling van de bodempotentiekaart naar in de praktijk bruikbare adviezen, onderbouwen we met de aanleg van meerjarige proeven die we opbrengstpotentieproeven noemen. Dit doen we door middel van een unieke aanpak en in samenwerking met gerenommeerde onderzoeksbedrijven zoals Wageningen University en Research (WUR) en Uien Innovatie en Kenniscentrum (UIKC).

Onze opbrengstpotentieproeven in verschillende gewassen.

Ervaringen met precisielandbouw

Inmiddels werkt een ruim aantal telers met ons TT+-concept, waaronder Akkerbouwer Ben van Vliet en de akkerbouwbedrijven Thes Agro en Novifarm. In ons relatiemagazine ViP delen zij hun ervaringen met het TT+-concept. Ook schreef Nieuwe Oogst een uitgebreid artikel over het precisielandbouwconcept TT+ van Van Iperen.

Gedragscode Datagebruik Akkerbouw

Van Iperen conformeert zich met het TT+-concept aan de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw van de Brancheorganisatie Akkerbouw. De gedragscode kan worden samengevat in de volgende punten:

Brancheorganisatie Akkerbouw

  • de rechten op de data van het teeltbedrijf zijn in handen van de teler: hij is “eigenaar”;
  • omdat de kwaliteit van de data de waarde ervan bepaalt, staat de teler in voor de juistheid en de volledigheid van de data;
  • de afnemer van de data moet vooraf het gebruiksdoel van de data melden aan de teler. Deze beslist of zijn data mogen worden gedeeld voor dit doel;
  • de afnemer mag de data alleen gebruiken voor het overeengekomen gebruiksdoel;
  • de afnemer van de data gaat zorgvuldig om met de data. Dit betekent dat de afnemer de data zo goed mogelijk beveiligt tegen verlies, diefstal en onbevoegde toegang en dat hij regelmatig back-ups maakt om dataverlies te voorkomen.

Precisielandbouw: voor iedere teler binnen handbereik!

Verhoging van het teeltrendement door in te spelen op variatie binnen het perceel ligt nu binnen handbereik met het TT+-concept. U kunt instappen zonder fors te hoeven investeren. Benieuwd wat wij met ons TT+-concept voor u kunnen betekenen? Onze akkerbouwspecialisten staan klaar om samen uw teeltuitdagingen aan te gaan.