Precisielandbouw: in 5 stappen naar 10 ton plus

U bent hier: Home > Akkerbouw > Precisielandbouw: in 5 stappen naar 10 ton plus

Precisielandbouw nam de afgelopen jaren een vlucht. De ontwikkelingen gaan razendsnel en de resultaten zijn veelbelovend. Ons team precisielandbouwspecialisten doet veel (praktijk)onderzoek naar precisielandbouw. Uit de resultaten ontwikkelenden wij een eigen visie op precisielandbouw: het TT+-concept (tien ton plus). Door de groeipotentie in de bodem maximaal te benutten kunt u in vijf jaar een tien ton hogere opbrengst halen. We zetten de vijf stappen voor u op een rij.

1) Bodem in kaart brengen

Met een geavanceerde data-analyse brengen we de variatie in de bodem van uw perceel in beeld. Op welke plekken binnen het perceel is de grond bovengemiddeld vruchtbaar en waar is deze ondergemiddeld vruchtbaar? Aan de hand van de geconstateerde bodemvariatie maken we een opbrengstpotentiekaart van uw perceel waarop de plaatsspecifieke opbrengstpotentie duidelijk zichtbaar wordt. Deze opbrengstpotentiekaart vormt de basis voor plaatsspecifieke taakkaarten per bewerking.

2) Variabel toepassen Precisielandbouw: in 5 jaar 10 ton hogere opbrengst akkerbouwgewassen (TT+)

Om de in kaart gebrachte potentie goed te benutten, maken wij samen met u een taakkaart. Met deze taakkaart kunt u vervolgens variabel poten, zaaien, bemesten en spuiten. Zo werkt u aan een optimaal teeltresultaat van kant tot kant.

 3) Gewas monitoren

Een belangrijke element van precisielandbouw is het monitoren. Door uw gewas continu in de gaten te houden, kunt u tijdig sturen met bemesting en gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij is het belangrijk om op de juiste wijze op de juiste plek te monitoren. Ook hiervoor is uw bodemkaart van waarde.

4) Bijbemesten

Afhankelijk van de groei van uw gewas in combinatie met de variaties in het perceel bemest u naar behoefte. Door deze effectieve toediening bespaart u niet alleen op mineralen, maar creëert u ook ruimte voor de aanvoer van organische stof.

5) Opbrengst bepalen

Natuurlijk wilt u aan het einde van het seizoen weten wat TT+ oplevert. Met een opbrengstmeter op de rooier of door ‘goede’ en ‘slechte’ plekken handmatig te bemonsteren, heeft u meteen inzicht en kunt u de balans opmaken.

Ervaringen precisielandbouw

Een aantal telers werkt met ons TT+-concept. Akkerbouwer Ben van Vliet en de akkerbouwbedrijven Thes Agro en Novifarm delen in ons relatiemagazine ViP hun ervaringen met TT+. Ook schreef Nieuwe Oogst een uitgebreid artikel over het precisielandbouwconcept TT+ van Van Iperen.

Precisielandbouw: voor iedere teler binnen handbereik!

Rendabel inspelen op variatie in het perceel ligt nu binnen handbereik met het TT+-concept. U kunt instappen zonder fors te hoeven investeren. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Vraag ernaar bij uw adviseur of neem contact op met onze precisielandbouwspecialisten.

Benieuwd naar het TT+-concept in de praktijk? Bekijk dan de film.