Akkerbouw | Akkerbouw Nieuws | 05-10-2022

Bekijk nieuwsbrief online | Print

Wintertarwe - onkruidbestrijding

Wanneer de tarwe gezaaid is kan er tegen onkruid gespoten worden. Met name gaat dit om de grassen (duist, windhalm) en de lastige zaadonkruiden dovenetel, ereprijs en kamille. Zeker bij vroege zaai is het aan te bevelen om een bespuiting uit te voeren. Bij duist is het advies gelijk na zaai te spuiten, anders bestaat de kans dat bovenstaande duist onvoldoende wordt bestreden!

Wanneer resistente duist en/of windhalm een probleem is kan er Xerton 0,60 ltr/ha aan de mix worden toegevoegd na-opkomst van de tarwe in het 2 - 6 blad. Xerton is nieuw toegelaten tegen grassen in wintertarwe en bevat de werkzame stof ethofumesaat die we kennen uit bijvoorbeeld Tramat.

Advies na opkomst:

Reliance  0,45 - 0,60 ltr / ha + 
AZ 500 0,15 - 0,20 ltr/ha + (0,60 ltr Xerton)
Malibu 3,00 – 4,00 ltr/ha + 
AZ 500 0,15 - 0,20 ltr/ha (tulpen als nateelt)

Bij grasonderzaai alleen 0,20 ltr/ha AZ 500 spuiten.
.
Later gezaaide tarwe spuiten direct na zaai, omdat het dan vaak nog rijdbaar is:
.
Vooropkomst:  

Herold  0,45 - 0,60 ltr/ha + 
AZ 500 0,15 - 0,20 ltr/ha 

Om gevaar van inspoeling te voorkomen kan Grounded 0,40 ltr/ha worden toegevoegd.
.
Toevoegen van AZ 500 aan de mix is aan te bevelen bij kamille en versterkt ook op dovenetel, ereprijs en kleinkruiskruid.
In Wintergerst bovenstaande mixen toepassen na opkomst! (geen Xerton in de mix)
Reliance is hetzelfde als Herold (flufenacet + diflufenican) maar heeft alleen de na opkomst toepassing op het etiket. Malibu (stomp + flufenacet) mag zowel voor- als na opkomst maar is veiliger na opkomst vanwege de stomp (pendimethalin) op bloot liggend zaad.
.
Graszaad
Direct na zaai kan hier gespoten worden met Tramat 500 1,20 - 1,60 ltr/ha. Wanneer het geen engels raai is kan hier nog 0,15 ltr/ha AZ 500 aan worden toegevoegd.
.
Winterplantui
Binnenkort zal ook de eerste winterplantuien de grond ingaan. Spuit direct na planten met: Stomp 400 SC 1,00 - 1,50 ltr/ha + 1,00 ltr/ha Wing P + 0,20 ltr/ha AZ 500.
.
Winterveldbonen
Direct na zaai kan hier gespoten worden met Centium 0,20 ltr/ha + Challenge 1,50 – 2,00 ltr/ha + Stomp 400 SC 2,00 ltr/ha.

 

Het overwinteren van groenbemesters

De laatste jaren zien we een toename van overwinterende groenbemesters, voornamelijk op percelen waar NKG wordt toegepast. Het laten overwinteren van een groenbemester heeft diverse voordelen, maar ook een aantal punten dat aandacht vraagt.

Voordelen

Het laten overwinteren van een groenbemester heeft een positieve invloed op het bodemleven. Zolang de groenbemester nog groeit, blijft deze wortelexudaten uitscheiden via de wortels. Deze suikers zijn voeding voor het bodemleven. Wanneer de groenbemester afsterft, kan het bodemleven beginnen met de vertering van de gewasresten. Op het moment dat de temperatuur oploopt en het bodemleven actiever wordt, heeft het meteen makkelijk verteerbaar voedsel ter beschikking.

Daarnaast heeft de beworteling van de groenbemester een positieve invloed op de structuur van de bodem. Een intensieve beworteling zorgt namelijk voor weerbaardere bodem die beter bestand is tegen erosie. Ook zorgt een goede beworteling ervoor dat de grond beter verkruimelbaar is bij de zaaibedbereiding.

Een groenbemester die tijdens de winter blijft staan zorgt voor onderdrukking van onkruid. Tijdens de groei zijn de groenbemesters namelijk concurrentie voor onkruid. Daarna zorgt de groenbemester voor een bedekte bodem waardoor onkruid minder makkelijk de kans krijgt om te kiemen. Ook in het voorjaar, wanneer de groenbemester afsterft, blijft de bodem bedekt met de gewasresten waardoor onkruid geen kans krijgt om te kiemen.

Tot slot kan een groenbemester mineralen vasthouden zolang hij blijft staan. Wanneer u de groenbemester vroeg ondergewerkt wordt, zal stikstof bijvoorbeeld verloren gaan door uitspoeling naar de grond.

 

Aandachtspunten 

Naast deze voordelen is er ook een aantal punten van aandacht wanneer u de groenbemester laat overwinteren. Een groenbemester is namelijk een goede schuilplaats voor slakken, het biedt beschutting en is een bron van voedsel. Wanneer slakken waargenomen worden in het perceel is het verstandig om contact op te nemen met uw adviseur. Samen kunt u overleggen welke maatregelen het best genomen kunnen worden om ervoor te zorgen dat u geen last krijgt van slakken in uw vervolggewas.

Ook kan een groenbemester een waardplant zijn voor een verschillende soorten aaltjes en schimmels. Dit is op te lossen door een keuze te maken voor een groenbemester die geen waardplant is. Indien er al een waardplant gezaaid is en er hierdoor problemen in de vervolgteelt verwacht worden, kunt u contact opnemen met uw adviseur. Die kan u adviseren wat u het best tegen de vermeerdering van aaltjes en schimmels kunt doen.

In het voorjaar blijft de bodem langer bedekt met gewasresten of een nog groeiende groenbemester. Zoals hierboven beschreven heeft dit een voordelige werking tegen onkruid. Aan de andere kant kunnen de zon en de wind de bodem niet bereiken. Hierdoor blijft de bodem langer vochtig en warmt hij minder snel op. Daarom is het belangrijk om in het voorjaar lang genoeg te wachten met bewerkingen het bewerken van de bodem nadat u de groenbemester hebt laten overwinteren.

 

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

In het nieuwe GLB is het mogelijk om de basispremie te verhogen met de ecoregeling. Om in aanmerking te komen voor deze ecoregeling moet u een aantal punten behalen. Het laten overwinteren van een groenbemester is één van de mogelijkheden om punten te scoren voor de ecoregeling. Hiervoor moet de groenbemester ten minste tot 1 maart blijven staan.  Als u mee wilt doen aan de ecoregeling dient u dit aan te geven in de inschrijfperiode van 1 december t/m 31 januari.

 

De bodemspecialist staat voor u klaar!

Heeft u vragen over het onderwerken van groenbemesters of andere vragen met betrekking tot de bodem? Neem dan contact op met uw adviseur of één van onze bodemspecialisten. Zij helpen u graag bij de juiste aanpak.

[gravityform id="306" title="true" description="false"]

 

Aardappelbewaring

Met het mooie weer van afgelopen weken zijn er al heel wat aardappels binnen gereden voor de langere bewaring. De omstandigheden waren gunstig zodat de aardappels mooi schoon binnen kwamen. Het is nu zaak om de aandacht te vesten op het drogen en de wondheling van de aardappelen. Probeer eerst de partij te drogen voordat we starten met wondheling.

Drogen en wondheling

Direct na het inschuren ligt de nadruk op drogen en wondheling van de aardappelhuid.

Tijdens het drogen is het doel om zoveel mogelijk uitwendig vocht af te voeren uit de bewaring. Daarna komt er een periode om de wondheling te laten plaatsvinden. De optimale temperatuur voor wondheling is 16-18°C en een hoge RV.

We zien verschillende soorten rot in de bewaring bijna in iedere partij zien we wel een bacterierot en ook niet verrassend komen we wat knolphytophthora tegen. Rot vraagt een stevig regime om zo snel mogelijk de rotte knollen in te drogen, om zo eventuele verdere uitbreiding tegen te gaan.

Koelen

Een stabiele lage temperatuur in de partij aanhouden is de eerste maatregel tegen het kiemen van de aardappelen. Het is verstandig om de aardappelen terug te koelen naar circa 10°C. Hiermee kunnen eventuele hogere buitentemperaturen opgevangen worden. Later in het seizoen kan er verder terug worden gekoeld naar 7°C voor frietaardappelen en 5°C voor tafelaardappelen.

Hieronder worden beschrijven we een aantal strategieën voor het drogen van u aardappelen:

Droog en zonder rot, niet gevoelig voor bacterierot
Geen tot weinig droging nodig. Pas een goede wondheling toe van 1 tot 2 weken en ventileer overdag dagelijks om de lucht te verversen; 2 of 3 keer per dag een kwartier.

Nat en zonder rot, geen of vrijwel geen bacterierot
Start direct met drogen. Vooral voor rassen die gevoelig zijn voor bacterierot (o.a. Agria, Victoria) is het erg belangrijk dat de schil snel droog is om rot tegen te gaan.

Natte en rotte knollen
Tijdig drogen is belangrijker dan een goede wondheling. Start bij partijen met flinke problemen ook al tijdens het inschuren met ventileren in de nacht. Ook als de cel nog maar halfvol is. Sluit als eerste de kokers af en homogeniseer de partij door (gedeeltelijk) intern te ventileren. Gebruik daarnaast direct een kachel, zeker als de producttemperatuur lager is dan 15°C. Voer vocht zo snel mogelijk af door de deur op een kier te zetten. Tot slot is het belangrijk om de ruimtetemperatuur zo constant mogelijk te houden. Door de kachel in de ruimte te zetten zorgt u dat de temperatuur in de partij constant blijft en koelt de partij niet af gedurende de nacht. Wees u er van bewust dat bij het drogen van de partij de temperatuur altijd en ook snel kan dalen.

Kiemremming

Het lijkt erop dat de MH op de meeste plaatsen onder goede omstandigheden is toegepast waardoor er een redelijke kiemrust is in de bewaring.

Slakken

Meer dan andere jaren komen we slakken tegen in de bewaring. Slakken kunnen schade aanbrengen aan de aardappelen, dit gebeurd zeker als de omgeving droger wordt. Ze zoeken dan het vocht in de knol op. Slakken kunnen worden bestreden met behulp van Biox-M. Ons advies daarvoor is 50ml Biox-M

Raadpleeg tijdig u bewaarspecialist voor advies op maat.

Van Iperen beschikt over de juiste machines voor het toepassen van de kiemremmingsmiddelen Argos, Biox-M en 1,4 Sight. Onze loongasser heeft veel ervaring met zowel deze kiemremmingmiddelen alsook met de aardappelbewaring zelf.

Ons specialisme geeft rust!

Bekijk ook de video waarin Jaap Bijl en Piet-Jan van der Eijk meer tips geven over aardappelbewaring

https://youtu.be/SA1Igi2Loms

Kijk voor meer informatie op www.iperen.com/kiemremming of neem contact op met één van onze bewaarspecialisten.

Vroege sluiting op 7 oktober 2022

In verband met het vieren van ons 100-jarig jubileum op vrijdag 7 oktober 2022, sluiten wij deze dag op al onze vestigingen om 15.00 uur. Voor zaken die echt niet kunnen wachten tot maandag 10 oktober, kunt u contact opnemen met uw adviseur.Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij:


NEEM CONTACT OP MET DE BUITENDIENST


www.iperen.com

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2024, alle rechten voorbehouden