09 januari 2023

“Strakker wordt het niet”

We zijn op bezoek bij Arjan Dukker van Dukker Chrysanten. De opa van Arjan is de kwekerij ooit gestart en nu heeft Arjan de dagelijkse leiding. Op 3,3 hectare worden, onder led, 9 rassen pluischrysanten geteeld.  

Samen met Sander Vermeer, productmanager biostimulanten en technisch specialist bemesting bij Van Iperen, en Willem Piet van Pireco vertelt Arjan over de inzet van de biologische producten van Pireco. Door de hoge energieprijzen moest ook Arjan op zoek naar een alternatief voor stomen om de bodemkwaliteit te verbeteren. Een gezonde bodem zorgt voor een weerbare plant die beter bestand is tegen bijvoorbeeld aaltjes. Arjan: “Ik was al geen grote fan van stomen. Naast het doden van de aaltjes en het onkruid, doodt stomen ook het nuttige bodemleven en dat is zonde.”

Sander Vermeer en Willem Piet opperden om Nemater en Stimuter te gebruiken van Pireco. Met de producten van Pireco had de technisch specialist reeds ervaring opgedaan bij enkele andere telers. Samen met Willem Piet werd een plan gemaakt voor een proef.

In 2021 is er gestart met deze proef in twee kappen. In eerste instantie met Nemater in granulaatvorm. Dat gaf niet direct het gewenste resultaat. Arjan waardeert de betrokkenheid van Sander en Willem tijdens het proces enorm. Ze keken nauwlettend mee en waar nodig werden er alternatieven geopperd. Sander: “In overleg besloten we om Nemater in vloeibare vorm in te gaan zetten en aanvullend Stimuter te gebruiken. Dat gaf resultaat in de vorm van meer (haar)wortels.” Een weerbaardere plant kan beter tegen stress en is minder aantrekkelijk voor aaltjes. De grotere wortelpruik was al snel zichtbaar. Dit is in de chrysantenteelt belangrijk; de teeltcyclus is kort en een goede start is cruciaal. Dan sta je 1-0 voor! Bij een minder goede wortelgroei gaat het sneller mis tijdens de teelt.

Willem Piet legt uit: “Kruiden, algen en zeewieren zijn de belangrijkste bestanddelen van Nemater en Stimuter. Stimuter heeft een groter aandeel algen en zeewier dan Nemater. Nemater zorgt vooral voor een sterkere, weerbare plant terwijl Stimuter zich meer focust op de wortels en abiotische stress vermindert.” Harde resultaten meten is bij de inzet van dit soort producten altijd lastiger dan bij de gangbare producten, maar we zien op de lange termijn een positief effect. Arjan: “We liepen zojuist een rondje door de kas en toen zagen we het verschil, ik zei tegen Sander en Willem: ‘Strakker wordt het niet.’”  Bovendien zijn we geneigd om naar het gedeelte van de plant te kijken dat boven de grond groeit, maar we moeten ook meer kijken naar de bodem en de wortels. Dit is de essentie van een systeemaanpak: een weerbare bodem, een goede balans in de bemesting en een goed wortelgestel. Deze aanpak gaat hand in hand met een goede productie en kwaliteit.

Voor toepassen Nemater en Stimuter

Na toepassen Nemater en Stimuter

Als de energieprijzen zakken, blijft Arjan deze strategie volgen. In de toekomst wil hij nog meer aandacht gaan besteden aan de inzet van biologie in de gewasbescherming. De eerste stap in het weerbaar telen is volgens hem gezet. Die basis is super belangrijk. De inzet is een gezonde, robuuste en weerbare plant die conditioneel beter bestand is tegen stress en minder te lijden heeft van parasitaire aaltjes en andere plagen.

Elke teeltronde lijkt het weer iets beter te gaan. Arjan, Sander en Willem blijven met elkaar de systeemaanpak optimaliseren.