Akkerbouw | Akkerbouw Nieuws | 19-05-2020

Bekijk nieuwsbrief online | Print

Niet kerende grondbewerking

 

Bekijk meer teelttips op iperen.com/teelttips-akkerbouw.

Aardappelen - fosfaat (blad)bemesting

Na een prachtig voorjaar qua weersomstandigheden maar een moeizaam voorjaar als het gaat om grondbewerking, zien we de eerste aardappelen boven komen. Door het ontbreken van vorst de afgelopen winter en het snel opdrogen van de grond bij schraal en zonnig weer dit voorjaar, zijn veel aardappelen in een kluiterige rug terecht gekomen. Afhankelijk van de grondsoort, mogelijkheden van wel of niet kunnen beregenen, grondbewerking en de hoeveelheid neerslag die we de komende maand zullen krijgen, zien de omstandigheden voor de knolzetting in aardappelen er niet gunstig uit.

In onderstaande grafiek ziet u dat de fosfaatopname van aardappelen in de eerste 45 dagen na opkomst erg groot is. Bijna 60 procent van de totale fosfaatbehoefte van aardappelen wordt in die periode opgenomen. De fosfaatvoorzienig in deze periode is sterk bepalend voor de wortelontwikkeling en stoloonvorming.

Afhankelijk van een aantal factoren kunt u overwegen om een aanvullende fosfaatbemesting te geven via het blad met Powerleaf Fosfaat.

Factoren die daarbij een rol spelen zijn:

Fosfaat toestand van uw bodem (P-PAE en P-AL);
Fosfaatgift die u gegeven hebt;
Ras (geeft het ras veel of weinig knollen);
Stressomstandigheden (vochtvoorziening in de rug, temperatuur, verkruimeling in de rug).

Powerleaf Fosfaat bevat:

Fosfaat 440 gr/ltr
Kali   76 gr/ltr
Magnesium 100 gr/ltr

Adviesdosering: 5,00 ltr/ha, twee keer toepassen met een interval van zeven dagen.

Toepassen vanaf het haakjesstadium.

Biologische landbouw - Powerleaf Zink

Powerleaf Zink is een bladmeststof die 80 gram zink per liter bevat. Door de unieke formulering is Powerleaf Zink zacht voor uw gewas. In gevallen dat het gewas behoefte heeft aan extra zink, bijvoorbeeld in natte omstandigheden of op fosfaat rijke gronden is Powerleaf Zink de aangewezen oplossing. Powerleaf Zink is toegestaan voor gebruik in de biologische landbouw.

Voor meer informatie over Powerleaf Zink neemt u contact op met uw adviseur of bezoekt u de website www.powerlinemeststoffen.nl.

Vaste organische mest

Nu de meeste gewassen gezaaid of geplant zijn, is de tijd van gewasverzorging aangebroken. De gewassen groeien in de eerste helft van 2020 niet vanzelf. We mogen wel zeggen dat het een jaar van uitersten is. Eind 2019 was het bijzonder nat en de laatste periode is het extreem droog. Deze weersextremen vragen veel van u en van uw bodem. Probeer dan ook bouwplanmatig uw bodem te voorzien van de juiste organische meststoffen. Er zijn verschillende vaste meststoffen te verkrijgen denk aan champost, compost, geitenmest, paardenmest en rundveemest.

Naast drijfmest, is voldoende vaste organische mest zeer belangrijk in een bouwplan. Voor de organische stof voorziening van uw grond. Na de oogst van gewassen als tulpen, wintergerst, wintertarwe, is het toepassen van vaste organische mest voor het zaaien van een groenbemester een mooie basis voor een nieuw teeltseizoen. Om er zeker van te zijn dat u vaste organische mest kunt krijgen tegen een scherp tarief, kunt u dit het beste vastleggen. Overleg dit met uw adviseur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ardon Verschoor (tel. 06 – 51 78 95 69).

Podcasts over ontwikkelingen en actualiteiten akkerbouw

We houden u graag op de hoogte van ontwikkelingen en actualiteiten in de sector. Dit doen we al in ons Akkerbouw Nieuws en met de Teelttip video’s, maar we begrijpen dat u op sommige momenten uw handen vol heeft en het niet handig is om lange teksten te lezen of ergens naar te kijken.

Daarom hebben wij een podcast kanaal opgericht. In gesproken podcast afleveringen kunt u in zo’n tien minuten luisteren naar informatie en tips. U hoeft dan uw telefoon niet vast te houden en u kunt bijvoorbeeld tijdens het werk op de trekker toch waardevolle informatie tot u nemen.

In de eerste aflevering bespreken we de laatste trends en hoe we hier door middel van de systeemaanpak op in kunnen spelen. In de komende afleveringen zullen we telkens focussen op een actualiteit in de teelt. Luister de eerste podcast via iperen.com/podcast. Daarnaast zijn de podcasts ook te beluisteren via Spotify en Apple Podcasts.

 
NEEM CONTACT OP MET DE BUITENDIENST


www.iperen.com

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2020, alle rechten voorbehouden