Akkerbouw | Akkerbouw Nieuws | 10-09-2020

Bekijk nieuwsbrief online | Print

Fertigatie in uien

 

Heeft u ons verhaal over fertigeren in uien op de Uiendag gemist? Graag delen wij de resultaten van onze fertigatieproef met u via deze video.

Bij uienprijs van 10 cent kan fertigatie uit

Als de meeropbrengst van fertigatie ten opzichte van beregening uitkomt op 20 ton per hectare dan is een uienprijs nodig van minimaal 10 cent per kilo om de jaarkosten van 2.000 euro per hectare voor fertigatie te compenseren.

Lees het artikel van Nieuwe Oogst.

Fotoserie: Uiendag in teken van trips, water én corona

Het is fris bij de start van de Uiendag op de proefvelden van de Rusthoeve. Een straffe wind zet de vele vlaggen van de sponsoren strak en het afzetlint klappert voortdurend.

Lees het artikel en bekijk de foto's.

Bron: Akkerwijzer

Laat nu uw bewaarplaats controleren voor het nieuwe gassen

Onze specialisten zijn gestart om aardappelbewaarplaatsen te controleren. Zo heeft u de mogelijkheid om deze op tijd aan te passen voor het nieuwe gassen. Van Iperen heeft geïnvesteerd in nieuwe apparatuur en wil het gassen straks goed uit kunnen voeren. Wij komen graag voor de oogst bij u op locatie langs om de bewaarplaats te beoordelen. Eventuele noodzakelijke aanpassingen kunnen dan tijdig worden uitgevoerd zodat er verantwoord gegast kan worden.

Meld u hier aan voor de controle van de bewaarplaats en het gassen van uw aardappelen.

 Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij:


NEEM CONTACT OP MET DE BUITENDIENST


www.iperen.com

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2024, alle rechten voorbehouden