Tuinbouw | Tuinbouw Nieuws | 16-03-2023

Bekijk nieuwsbrief online | Print

Ontwikkelen zit in ons DNA

Afgelopen jaar experimenteerde Van der Avoird Trayplant met de vloeibare kalisalpeter gemaakt met het Greenswitch® proces. Over het bedrijf en de eerste ervaringen met deze uit organische mest geworven vloeibare meststof, praten Peter van Hulten en Jurgen Blom van Trayplant met Wim Voogt van Handelsonderneming Klep, handelspartner van Van Iperen. Jurgen: “Het GreenSwitch® product, gebaseerd op Pure Green Agriculture-technologie, past perfect in onze bedrijfsfilosofie.”

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij Trayplant. Het dak van de loods ligt vol met zonnepanelen en ook in het waterbassin zijn ze terug te vinden. Peter: “De koeling van de panelen op het water zorgt voor tien procent meer opbrengst. Je verliest minder water door verdamping, terwijl de kwaliteit van het water beter blijft.” Het verwarmen en koelen van de kas gebeurt door een water-koudeopslag (WKO), gekoppeld aan een warmtepomp. Een duurzame en zuinige energiebron. “Door overtollige warmte en koude op te slaan in de bodem kun je dat, op het moment dat je het nodig hebt, hergebruiken om te koelen of te verwarmen.”

AARDBEIEN- EN FRAMBOZENPLANTEN
In 2002 begon Peter van der Avoird met de kwekerij in het Brabantse Molenschot: het opkweken van aardbeien- en frambozenplanten. Als adviseur bij DLV (het huidige Delphy) had hij het idee opgedaan om frambozen op een andere manier te vermeerderen. Niet meer via wortels, maar door te stekken in een tray. Dat lukte. Dat maakte het stekken een stuk sneller en minder arbeidsintensief. Inmiddels levert het bedrijf ruim 25 miljoen frambozenplantjes per jaar aan zo’n beetje alle frambozenkwekers in Europa en Noord-Afrika. Peter: “We maken planten voor heel veel raseigenaren. Daarbij kijken we per ras naar de sterkste
lijnen. Een lijn moet zonder chemie in stand kunnen blijven. Is dat niet het geval, dan valt die lijn af en gaan we er niet mee verder. We hebben sterke rassen nodig die we duurzaam kunnen telen".

Het bedrijf is ruim zestig hectare groot, verdeeld over meerdere locaties, telt 130 fte aan arbeidskrachten, waarvan 53 vast. “We zijn in twintig jaar tijd enorm gegroeid. Daarbij kijken we niet zozeer naar het aantal hectare, maar veel meer naar het aantal plantjes per vierkante meter. Meer planten met minder impact. Dat is voor ons belangrijk: zo duurzaam mogelijk telen met oog en hart voor mens en natuur.”

OPEN HOUDING
Kenmerkend voor de onderneming is de open houding. “Als je veel geeft, krijg je ook veel terug. Wij lopen voorop, maar we delen onze kennis en ervaring graag. Dat doen we niet alleen met onze klanten, maar ook met onze toeleveranciers en branchegenoten. We zijn innovatief binnen ons eigen bedrijf, maar we vinden dat we die rol ook hebben naar de sector toe. We zien dan ook dat veel branchegenoten onze ideeën overnemen. Daar zijn we blij mee, want dat zorgt ervoor dat er verandering komt in de hele keten. Ondertussen blijven we ons verder ontwikkelen. Ook dat zit in ons DNA. We zijn continu bezig om onszelf te verbeteren. Dat doen we vooral door mensen de ruimte te geven om mee te denken en verantwoordelijkheid te nemen. We zijn een lerend bedrijf en daarmee tevens een innovatief bedrijf.”Avoird

De laatste innovatie bij Trayplant is de zogenaamde meerlagenteelt. Een volledig geautomatiseerd systeem van vier boven elkaar gelegen lagen, bestaande uit beweegbare teelttafels die belicht worden door energiezuinige LED-lampen. Peter: “Op een kleine oppervlakte behalen we op deze manier een hoog rendement. Tegelijkertijd is het ook een oplossing voor het nijpend tekort aan voldoende arbeidskrachten en het landgebruik wordt aanzienlijk gereduceerd waardoor er weer meer ruimte is voor natuur.”

JAARROND TELEN
Daarnaast zijn er plannen om het hele jaar door verse aardbeienplanten te gaan leveren. Jurgen: “Nu oogsten we in juli de stekjes van de moederplanten. Die gaan in tray’s op het buitenveld. In december gaan ze de koelcel in om ze in augustus het jaar daarop te leveren. Van augustus tot december oogst de kweker ongeveer vijf kilo aardbeien per vierkante meter. Vanaf december gaat de plant weer bloemen aanmaken om dan vanaf maart tot en met mei nog eens zo’n tien kilo per vierkante meter te leveren. Dat is dus een lange doorlooptijd, waarbij ook veel energie wordt gebruikt om de planten te bewaren in de koelcel. Daarnaast heeft de teler twee periodes die heel druk zijn en veel arbeid vragen. In die periodes levert iedereen aardbeien, dus zijn de prijzen waarschijnlijk ook niet hoog. Veel nadelen dus.

“Gaan we jonge planten in de kas opkweken, dan hebben we daar maar zes weken voor nodig. Dat betekent dat je meteen daarna al fruit produceert. Drie keer per jaar neem je nieuwe planten af. Dat betekent extra kosten, maar ook een verdrievoudiging van je opbrengst. Daarnaast kan de teler het hele jaar aardbeien leveren, is de arbeidsvraag vlak en besparen we flink wat energie als er op een goede manier wordt verwarmd en gekoeld. De sector is hier nog niet klaar voor, maar we verwachten wel dat dit gaat komen. Daar werken wij in ieder geval naartoe.”

ANDERS DENKEN
Dat het middelenpakket de afgelopen jaren steeds smaller is geworden, deert ze bij Trayplant niet. Peter: “Die ontwikkeling zorgt ervoor dat de transitie naar een duurzame manier van telen alleen maar wordt versneld. En dat is wat wij graag zien gebeuren. Je moet zorgen voor een gezonde bodem, de juiste rassen selecteren en gebruikmaken van groene middelen en biostimulanten. Het is belangrijk dat we op een andere
manier gaan denken. Veel meer preventief. Weerbare planten telen, zodat je minder of helemaal geen middelen nodig hebt, omdat je planten vitaal en gezond zijn.”

SAMEN VOOR EEN DUURZAME TEELT
De relatie met Handelsonderneming Klep is hecht. Wim: “Ik kom hier al zolang als het bedrijf bestaat. Gemiddeld genomen ben ik een halve dag per 14 dagen voor dit bedrijf actief. Toen ik voor het eerst van Greenswitch® hoorde en op uitnodiging van Van Iperen een bezoek bracht aan de fabriek in Hardenberg, dacht ik meteen: ‘dat is iets voor Trayplant!’ Ik heb op de terugweg vanuit de auto Jurgen gebeld.” En dat bleek de juiste inschatting. Jurgen: “Het concept past naadloos binnen onze visie op duurzaam telen. We hebben eerder geëxperimenteerd met organische meststoffen, maar dat zorgde al snel voor verstoppingen in het druppelsysteem. Bij Greenswitch® produceren ze uit drijfmest een vloeibare en heldere duurzame nitraatmeststof. Het proces is gebaseerd op Pure Green Agriculture-technologie. En dat werkt net zo goed als de chemisch geproduceerde variant.”

Jurgen: “We hebben dit nu een jaar gebruikt in de teelt van long canes, frambozenplanten die binnen 3 maanden fruit geven. Samen met Wim hebben we daar het bemestingsschema voor gemaakt in 'Mijn Bemesting' (het rekenprogramma van Van Iperen dat recepten maakt voor de juiste voeding voor het gewas). Die proef is geslaagd. Hier willen we graag mee door. Het mooie is dat dit product zonder aardgas wordt geproduceerd. Het is een gewone minerale meststof, maar dan uit organische mest. Voor de productie van kunstmest is veel energie nodig en dat is hierbij dus niet het geval. Dat past perfect in ons streven naar een
duurzame teelt.”

 

Video: Mijn Teelt Tools in de praktijk

Om u tijdens de teelt meer gemak en inzicht te bieden zijn er verschillende applicaties (web en app) door Van Iperen ontwikkeld. Met deze apps heeft u de hulpmiddelen voor uw teelt altijd bij de hand op uw smartphone of computer. Teeltspecialist Ariën Hartman van Combivliet laat in deze video zien wanneer de verschillende apps gebruikt kunnen worden in de teelt.

https://www.youtube.com/watch?v=J4erMaU-I_4

Op HortiContact vertellen we meer over onze teelt tools. Meld u aan voor de beurs via deze link.

 

Gewasbeschermingsdag Groenteteelt

Graag nodigen wij u uit op 19 april 2023 voor de Gewasbeschermingsdag Groenteteelt in het World Horti Centre, die wij samen met Vertify organiseren. U kunt tijdens deze middag uw licentie verlengen in de categorie Teelt. Tijdens de plenaire sessie is Jan Willem Zwang van Energie+ onze spreker. Jan Willem neemt ons mee in de ontwikkelingen op de energiemarkt en zoomt daarbij in van een wereldbeeld naar Europa, door naar Nederland en dan specifiek de energiemarkt voor tuinders. Wat is er allemaal gebeurd en wat kunnen we verwachten op korte termijn en richting 2030. Is LNG de nieuwe marktstandaard of wordt het waterstof? Welke impact heeft het aanpassen van de biedzones voor Nederland en wat als dit gepaard gaat met kwartier- in plaats van uurprijzen op de EPEX-Spot.

 

Proef Van Iperen - bijvoerstrategie roofmijten

Op de gewasbeschermingsdag groenteteelt hopen we de voorlopige resultaten van onze proef te kunnen presenteren. In de groenteteelt worden de bloemen aan het begin van de teelt van de plant verwijderd. Roofmijten voeden zich normaal gesproken aan het stuifmeel van de plant. Door het weghalen van de bloemen is er onvoldoende stuifmeel beschikbaar. Het is hierom belangrijk om de roofmijt bij te voeren. Hier zijn verschillende producten voor beschikbaar. In deze proef zal worden onderzocht wat het effect is van verschillende producten. LEES MEER>>

 

Programma

14.30 - 15.00 uur Inloop
15.00 - 16.00 uur Jan Willem Zwang - Energie+
16.05 - 17.45 uur Start rondgang
18.05 - 18.35 uur Buffet
18.40 - 20.35 uur Hervatten rondgang
20.35 uur Afsluiting

 

Proeven

Leverancier Gewas Onderwerp
Koppert Tomaat Witte vlieg
Syngenta Komkommer Rups
Hortipro / Nufarm Paprika Trips
BASF Komkommer Meeldauw
Certis Diverse groentegewassen Mucor / Bemisai / Phytophthora / Spint / Tuta
Bayer Komkommer Valse Meeldauw
Ecostyle Komkommer en petrischalen Fusarium en Pytium
UPL Komkommer Pythium
Instapproef Tomaat Spint
Van Iperen Paprika Roofmijten + bijvoerstrategie

Licentie verlengen

U kunt uw licentie verlengen in de categorie Teelt. De kosten voor de bijeenkomst zijn €55.- (incl. diner, excl. BTW). Neem uw spuitlicentiepas mee naar de bijeenkomst. Aanmelden is verplicht en kan via dit formulier. Na de aanmelding dient u direct af te rekenen. Zonder afrekenen, bent u niet aangemeld.

 

Locatie
World Horti Centre
Europa 1
2672 ZX Naaldwijk

 

Ridomil Gold productinfo

Wij informeren u graag over onderstaand product.

De aflevertermijn van Ridomil Gold is 24-06-23. De opgebruiktermijn 24-03-2024.  Een nieuwe toelating van Ridomil Gold wordt pas op z'n vroegst verwacht in oktober.

Voor meer informatie over het product en het doen van bestellingen vraag uw adviseur.Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij:


NEEM CONTACT OP MET DE BUITENDIENST


www.iperen.com

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2024, alle rechten voorbehouden