22 maart 2023

Proef bijvoerstrategie roofmijten

Aankomende week starten onze praktijkgericht onderzoekers in samenwerking met Vertify een nieuwe proef in het World Horti Centre. Deze proef richt zich op de bijvoerstrategie voor roofmijten in paprika. Op de gewasbeschermingsdagen groenteteelt op 19 april hopen we de voorlopige resultaten te kunnen presenteren.

In de groenteteelt worden de bloemen aan het begin van de teelt van de plant verwijderd. Roofmijten voeden zich normaal gesproken aan het stuifmeel van de plant. Door het weghalen van de bloemen is er onvoldoende stuifmeel beschikbaar. Het is hierom belangrijk om de roofmijt bij te voeren. Hier zijn verschillende producten voor beschikbaar. In deze proef zal worden onderzocht wat het effect is van verschillende producten.

Er worden 6 objecten vergeleken in deze proefopzet: 4 objecten met verschillende bijvoerproducten, 1 object met extra kweekzakjes roofmijten en 1 controleobject. In alle 6 objecten worden 100 mijten per meter uitgezet. Gedurende 6 weken wordt er wekelijks gemeten hoe de populatie roofmijten zich ontwikkelt en in welk object zich uiteindelijk de meeste roofmijten bevinden. Zo wordt onderzocht wat het effect is van de verschillende bijvoerproducten en van het toevoegen van meer roofmijten dan gebruikelijk. De bloei uit de paprikaplanten wordt verwijderd zodat de roofmijten zich niet kunnen voeden aan het stuifmeel en dit dus geen vertekend beeld kan opleveren.