13 september 2017

Beschikbare middelen voor het bolontsmettingsbad

Hieronder noemen wij de beschikbare middelen met haar werking voor het bolontsmettingsbad.

Securo

In de afgelopen jaren is bewezen dat Securo een goede werking heeft op de huid van de bol en op rhizoctonia. We kunnen concluderen dat Securo op normaal gezond plantgoed een toename geeft van 4% exportwaardige bollen goed in de huid. Op bollen met een dunne huid kan dit zelfs oplopen naar 10 – 15%. Daarnaast heeft Securo een “carry over effect”. Securo heeft zelfs in de nateelt nog een positief effect. Het “carry over effect” wil niet zeggen dat u Securo een jaar achterwege kunt laten. Uit proeven van afgelopen jaar is gebleken dat dan direct het meer effect van 4,00% wordt ingeleverd. Wanneer de partij extra zuurgevoelig is dient de dosering Securo opgevoerd te worden naar 1,50%.

Rudis

Rudis heeft de sterkste werking op fusarium (zuur). In combinatie met Securo komt het maximale resultaat boven. In geval van zuur in de partij is Rudis beslist noodzakelijk in de oplossing, maar bij veel zuur is alleen Rudis niet toereikend. Een optie bij partijen met veel zuur is om Sportak EW / Mirage Elan toe te voegen.

Topsin M Ultra

Topsin is een betrouwbare toevoeging aan de ontsmetting. Topsin M Ultra voorkomt resistentievorming van schimmels en geeft in proeven altijd een kleine meerwaarde aan de combinatie. Topsin M Ultra dient in een dosering van 0,80% aanwezig te zijn. Wanneer de partij zuurgevoelig is dient de dosering Topsin M Ultra opgevoerd te worden naar 1,00%.

Captan

Captan is naast Topsin M Ulta ook een vaste toevoeging aan de ontsmetting. Het toevoegen van Captan verbetert de zweefbaarheid van de middelen in de oplossing.

Sportak EW of Mirage Elan

In plaats van Rudis kan ook Sportak EW of Mirage Elan toegevoegd worden. Deze middelen hebben een mindere werking tegen zuur en rhizoctonia dan Rudis. Ook bestaat de mogelijkheid om aan de combinatie met Rudis nog Sportak EW/Mirage Elan 0,15- 0,30% toe te voegen. Dat geeft een extra werking tegen zuur maar kan scherp zijn voor de bollen. Doe dit alleen als het echt nodig is.

Shirlan

Shirlan kan in de dompelbehandeling toegevoegd worden als goedkopere vervanger van Securo. Doe dit alleen als de partij naar verwachting minder gevoelig is voor Rhizoctonia en Penicillium.

 

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.