26 april 2021

Hulpstoffen op een rijtje

In het eerste kwartaal hebben we in de tuinbouw aandacht besteed aan vergroenen. Naast aandacht voor de visie op en de inzet van biologische gewasbescherming bij onze klanten met diverse filmpjes kwamen ook hulpstoffen aan bod in een nieuwe reeks video’s.

Met een krimpend middelenpakket moeten we ervoor zorgen dat we de middelen die we hebben zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten. Dat is een belangrijk onderdeel van vergroenen in de tuinbouw. Hulpstoffen kunnen een rol spelen bij het optimaliseren van het gebruik van (groene) gewasbeschermingsmiddelen.

Aan de hand van 5 video’s hebben we het onderwerp hulpstoffen onder de aandacht gebracht, we hebben ze nog even voor u op een rijtje gezet: 

In het eerste filmpje licht akkerbouwadviseur Gerben van Dueren-Den Hollander toe hoe hulpstoffen al jaren worden toegepast in de akkerbouw. Richard van Spronsen vertelt over de toepassingen in de tuinbouw en de ontwikkeling in de sector tuinbouw.

In het tweede filmpje licht praktijkonderzoekster Sacha Bakx toe welke rol praktijkgericht onderzoek speelt bij het onderzoeken van de mogelijkheden om hulpstoffen veilig toe te passen.

Walter van Paassen (Overgaag paprika’s) vertelt in de derde film samen met productmanager biologie Guido Halbersma over de rol van uitvloeiers bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Productmanager sierteelt Richard van Spronsen en Jochem den Bleeker (MG Grand) lichten in de vierde film de rol van hechters toe.

In de laatste film in de hulpstoffenreeks vertellen productmanager groente Edwin Datthijn en Richard Enthoven (Duijvestijn tomaten) over de nieuwe kas en de gewasbeschermingsstrategie van Duijvestijn tomaten. Edwin licht de rol van opnameverbeteraars toe bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.