04 oktober 2022

Het overwinteren van groenbemesters

De laatste jaren zien we een toename van overwinterende groenbemesters, voornamelijk op percelen waar NKG wordt toegepast. Het laten overwinteren van een groenbemester heeft diverse voordelen, maar ook een aantal punten dat aandacht vraagt.

Voordelen

Het laten overwinteren van een groenbemester heeft een positieve invloed op het bodemleven. Zolang de groenbemester nog groeit, blijft deze wortelexudaten uitscheiden via de wortels. Deze suikers zijn voeding voor het bodemleven. Wanneer de groenbemester afsterft, kan het bodemleven beginnen met de vertering van de gewasresten. Op het moment dat de temperatuur oploopt en het bodemleven actiever wordt, heeft het meteen makkelijk verteerbaar voedsel ter beschikking.

Daarnaast heeft de beworteling van de groenbemester een positieve invloed op de structuur van de bodem. Een intensieve beworteling zorgt namelijk voor weerbaardere bodem die beter bestand is tegen erosie. Ook zorgt een goede beworteling ervoor dat de grond beter verkruimelbaar is bij de zaaibedbereiding.

Een groenbemester die tijdens de winter blijft staan zorgt voor onderdrukking van onkruid. Tijdens de groei zijn de groenbemesters namelijk concurrentie voor onkruid. Daarna zorgt de groenbemester voor een bedekte bodem waardoor onkruid minder makkelijk de kans krijgt om te kiemen. Ook in het voorjaar, wanneer de groenbemester afsterft, blijft de bodem bedekt met de gewasresten waardoor onkruid geen kans krijgt om te kiemen.

Tot slot kan een groenbemester mineralen vasthouden zolang hij blijft staan. Wanneer u de groenbemester vroeg ondergewerkt wordt, zal stikstof bijvoorbeeld verloren gaan door uitspoeling naar de grond.

 

Aandachtspunten 

Naast deze voordelen is er ook een aantal punten van aandacht wanneer u de groenbemester laat overwinteren. Een groenbemester is namelijk een goede schuilplaats voor slakken, het biedt beschutting en is een bron van voedsel. Wanneer slakken waargenomen worden in het perceel is het verstandig om contact op te nemen met uw adviseur. Samen kunt u overleggen welke maatregelen het best genomen kunnen worden om ervoor te zorgen dat u geen last krijgt van slakken in uw vervolggewas.

Ook kan een groenbemester een waardplant zijn voor een verschillende soorten aaltjes en schimmels. Dit is op te lossen door een keuze te maken voor een groenbemester die geen waardplant is. Indien er al een waardplant gezaaid is en er hierdoor problemen in de vervolgteelt verwacht worden, kunt u contact opnemen met uw adviseur. Die kan u adviseren wat u het best tegen de vermeerdering van aaltjes en schimmels kunt doen.

In het voorjaar blijft de bodem langer bedekt met gewasresten of een nog groeiende groenbemester. Zoals hierboven beschreven heeft dit een voordelige werking tegen onkruid. Aan de andere kant kunnen de zon en de wind de bodem niet bereiken. Hierdoor blijft de bodem langer vochtig en warmt hij minder snel op. Daarom is het belangrijk om in het voorjaar lang genoeg te wachten met bewerkingen het bewerken van de bodem nadat u de groenbemester hebt laten overwinteren.

 

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

In het nieuwe GLB is het mogelijk om de basispremie te verhogen met de ecoregeling. Om in aanmerking te komen voor deze ecoregeling moet u een aantal punten behalen. Het laten overwinteren van een groenbemester is één van de mogelijkheden om punten te scoren voor de ecoregeling. Hiervoor moet de groenbemester ten minste tot 1 maart blijven staan.  Als u mee wilt doen aan de ecoregeling dient u dit aan te geven in de inschrijfperiode van 1 december t/m 31 januari.

 

De bodemspecialist staat voor u klaar!

Heeft u vragen over het onderwerken van groenbemesters of andere vragen met betrekking tot de bodem? Neem dan contact op met uw adviseur of één van onze bodemspecialisten. Zij helpen u graag bij de juiste aanpak.

Contact met een bodemspecialist