Bodemverbetering sportvelden

De bodemgesteldheid en de ontwateringstoestand van sportvelden bepalen voor een belangrijk deel welke cultuurtechnische maatregelen nodig zijn. Met bodemverbetering kunt u tijdens het onderhoud het niveau van natuurgrasvelden verbeteren of op peil houden. Van Iperen levert verschillende bodemverbeteraars voor de aanleg, renovatie en het onderhoud van sportvelden. Deze producten zijn ook geschikt voor de aanleg en het onderhoud van golfbanen en recreatieterreinen.

Lava

Een essentieel product bij het aanleggen van een sportveld is lava. Lava is geschikt voor het aanleggen van voetbal-, hockey- en korfbalvelden en tennis- en atletiekbanen. Het grote voordeel van lava is de goede drainage van de velden. Daarnaast zorgt de vorm van de korrel voor een uitstekende haakweerstand en dus een hoge stabiliteit. Lava is in vele gradaties te verkrijgen. Op sport- en recreatieterrein adviseren we lava 0/3 mm ook als bodemverbeterend middel om de waterhuishouding te verbeteren.

Drainagezand

Drainagezand heeft een grove structuur waardoor water er goed doorheen kan stromen. Op recreatieterreinen en sportvelden kunt u hiermee drainagesleuven opvullen. Het is belangrijk het juiste drainagezand te gebruiken. Onze specialisten adviseren u graag.

Dressgrond

Beschadigingen en oneffenheden in de toplaag van uw recreatieterrein, gazon of sportveld kunt u dressen met een fijne dressgrond. Dressgrond geeft meer stabiliteit aan de toplaag en bevordert de groeiplaats van het jonge gras. Door het licht inwerken van dressgrond in de bestaande mat, kan het aanwezige grasbestand optimaal wortelen.

Bezandingszand

Bezandingszand inzetten bij de aanleg en renovatie van sportvelden. U kunt er de toplaag mee verschralen. Hierdoor laat deze beter water door. Ook kunt u met bezandingszand gazons, recreatieterreinen, golfbanen en sportvelden verschralen tegen vervetting van de toplaag. Vraag onze adviseurs om advies.