02 december 2019

Resultaten fertigatieproef 2019

Op 26 augustus 2019 zijn de verschillende objecten van de fertigatieproef in Nisse geoogst. Deze proef is opgezet om te zien wat de meerwaarde is van fertigatie ten opzichte van irrigatie, waarbij ook gekeken wordt naar de werkwijze van de teler in de praktijk.

Er zijn drie objecten gemeten:

  1. Praktijk teler: de teler heeft in de zomer alleen bij droogte extra water gegeven
  2. Alleen water: vanaf de bloei is gestart met een wekelijkse watergift
  3. Fertigatie: dit object heeft dezelfde wekelijkse watergift ontvangen, maar vanaf de bloei zijn hier verschillende soorten meststoffen aan toegevoegd.

De fertigatieproef is uitgevoerd op een perceel Conference met een gelijkmatige groeikracht, waarbij dit jaar alleen wat kwaliteitsdunning nodig was.

De resultaten:

Wat opvalt zijn de verschillen in opbrengst. Het object met fertigatie steekt er bovenuit met een meeropbrengst van 20% ten opzichte van het object praktijk teler. Daarnaast is ook zichtbaar dat het op tijd starten en vochtig houden van het druppelpunt (object alleen water) meerwaarde biedt in de opbrengst. Het is opvallend dat ondanks dat er met fertigatie veel meer vruchten per boom zijn geplukt, dit niet ten koste gaat van de vruchtmaat. Er zijn niet minder vruchten van de vruchtmaat 65+ geplukt dan in de andere objecten.

Deze fertigatieproef is dit jaar gestart onder de vlag van het Kennis en Innovatieplatform voor de Fruitteelt en zal de komende jaren worden vervolgd.

Informatie

Wilt u meer informatie over fertigatie? Kijk op onze pagina Fertigeren en Fruitteelt, u kunt hier ook een gratis adviesgesprek aanvragen.

Kennis en Innovatieplatform voor de Fruitteelt

Delphy, Van Iperen en Meeuwse Handelsonderneming hebben het Kennis- en Innovatieplatform voor de Fruitteelt (KIF) in Zeeland opgericht. Op diverse percelen in de provincie Zeeland zijn onderzoeken gestart die gericht zijn op innovaties in de fruitteelt. Het uiteindelijke doel is om samen met fruittelers en belanghebbenden te werken aan een rendabele, toekomstbestendige fruitteeltsector. Het KIF is in 2021 voortgezet onder de naam Robuuste Fruitteelt Zeeland.