26 maart 2020

Themabericht – Vruchtzetting peer

Ondanks de relatief lage temperaturen, zien we de ontwikkeling van de peren doorgaan. De eerste bloemen van de vroegere rassen beginnen langzaam te ontvouwen. Daarom wordt het nu tijd om aan vruchtzetting te gaan denken. Er zijn diverse mogelijkheden om de vruchtzetting te bevorderen, die wij u door middel van dit bericht willen meegeven en toelichten.
Voor de meeste perenpercelen geldt dat er voldoende knop aanwezig is. De sterkte van de knoppen varieert echter wel, ook zijn er percelen te vinden waar wel een knop meer had mogen zitten. Bekijk dus goed de situatie op uw percelen om tot een goed oordeel te komen voor inzet van maatregelen ter bevordering van de vruchtzetting.

Blad trekken
Indien de bladontwikkeling gestimuleerd moet worden, kunt u gebruik maken van een vroege bespuiting met 0,25 ltr/ha Novagib (GA4/7)*. Pas deze maatregel alleen toe bij hogere temperaturen. Onder de 15 ºC heeft het weinig zin, de boom maakt bij koud weer zelf ook gibberellinen aan.

Regalis Plus
Om de zetting te verbeteren en vooral de rui te verminderen kunt u op peren ook met Regalis Plus werken. Vooral als er een matige bloemknopbezetting is en de bomen sterk groeien, kunt u met een toepassing van Regalis Plus goede resultaten behalen. Het advies is om deze behandeling 7 dagen na de toepassing met gibberellinen uit te voeren. Vanaf het 3e tot 5e ontrolde blad aan de beursscheut kunt u dan 1,00 kg Regalis Plus toepassen. Zo nodig kunt u dit later herhalen. Om alleen de rui te beperken kunt u gebruik maken van een dosering van 0,60 kg Regalis Plus. De toepassing van Regalis Plus is maatwerk, overleg daarom altijd vooraf met uw adviseur.

Verder kunt u voor versterking van de knoppen kiezen voor een aantal bespuitingen met een plantversterker zoals Soriale (kaliumfosfiet) of Stimuplant Isomax. Dit laatste product is een biostimulant op basis van plantenextracten, die tevens wat voeding bevat. Door verschillende planteigen stoffen die in Stimuplant Isomax aanwezig zijn, wordt het gewas versterkt zodat het makkelijker door stressvolle omstandigheden (bloei, vorst, etc.) heen komt. Net voor en tijdens de bloei is het verstandig om borium mee te spuiten, dit heeft een positieve invloed op de vruchtzetting. Als laatste is een goede bestuiving door middel van bijen en hommels ook erg belangrijk voor een goede vruchtzetting.

Gibberellinen

Het toepassen van gibberellinen is bedoeld om de vruchtzetting te verbeteren en de rui te verminderen. Bij vorstschade, weinig knoppen en bij jonge bomen kan het spuiten van gibberellinen helpen om zekerder te zijn van een goede productie. Voor een goede toepassing moeten de omstandigheden (zoals de temperatuur) goed zijn. Het is beter wat langer te wachten en te spuiten bij een goede temperatuur dan gelijk na volle bloei te spuiten. De opnamecapaciteit van de boom is bij 15 ºC en hoger duidelijk beter dan bij lagere temperaturen. Ook een hoge luchtvochtigheid bevordert de opname. Als er bij schrale omstandigheden (lage luchtvochtigheid) wordt gespoten, moet er meer water worden gebruikt. Het is belangrijk om alles goed te raken, rijd daarom niet te snel.

In het verleden is gebleken dat het gebruik van gibberellinen ook nadelen kan hebben. Zo kunnen er teveel peren aan de boom blijven hangen. Het is bekend dat GA3 bij Conference meer zetting en wat meer kans op flessen geeft. Dit geeft dan vaak meer dunwerk met de hand en het zorgt voor een kleinere vruchtmaat. GA4/7 verbetert het model van de vruchten en neemt gedeeltelijk de rol van de pitten over, waardoor de vruchtrui beperkt wordt. Het toepassen van gibberellinen en Regalis kan een hulpmiddel zijn om een goede perenoogst te behalen.

Producten

Er zijn verschillende merken gibberellinen in de markt, wij werken met de volgende merken:

GA3  Valioso ST* buisje à 10 tabletten
GA4/7  Novagib  fles à 1,00 ltr
GA4/7 + 6 BA  Promalin** fles à 0,50 ltr

*Mag slechts 1 keer per jaar worden toegepast, met een maximum van 6 tabletten.

**Promalin
De kracht van Promalin zit in de kant-en-klare combinatie van gibberellinezuur (GA4/7) en 6- benzyladenine (6-BA). Promalin bevat 19 gram GA4/7 en 19 gram 6-BA per liter. Met deze concentratie werkzame stoffen heeft het middel alleen kwaliteitsbevorderende eigenschappen en geen dunnend effect. Promalin heeft een goed effect op de zetting van de perenbloesem als de bloeiomstandigheden niet optimaal zijn. Niet alleen op Conference maar ook op moeilijk zettende rassen als Sweet Sensation, Cepuna en Beurré Alexander Lucas komt deze eigenschap van het middel goed van pas. In peren zorgt Promalin voor twee belangrijke effecten; in de eerste plaats een sterk verbeterde zetting maar daarnaast zorgt het middel ook voor een verbetering van de vruchtvorm waardoor de peer voller en dikker wordt.

De maximale dosering van Promalin in peer is 0,375 ltr/ha, het mag 2 keer per 12 maanden worden ingezet met een interval van minimaal 2 dagen.

Dosering Promalin ten opzichte van Novagib
In de praktijk wordt vaak een keuze gemaakt tussen de pure GA 4/7 (Novagib) of de combinatie van GA4/7 en 6BA (Promalin). Let op dat de gehaltes GA4/7 in beide producten verschillen. Het gehalte GA4/7 in Novagib is 10 gr/ltr, in Promalin is dit 19 gr/ltr.

*Let op! Genoemde doseringen GA4/7 zijn gebaseerd op het gebruik van Novagib. Wanneer Promalin wordt gebruikt hoeft u slechts de helft van genoemde dosering te gebruiken!

Algemene richtlijnen per ras

Conference

Tijdstip toepassing: bloei – afbloei.

Actuele situatie: wisselend, over het algemeen ruim voldoende knoppen.

Weinig bloemknop:  GA4/7  0,50 ltr/ha
Matig bloemknop:  GA4/7  0,30 – 0,50 ltr/ha
Normaal bloemknop:  GA4/7  0,25 ltr/ha (alleen bij schraal bloeiweer, anders niets doen)

Op jonge bomen die nog niet goed gedragen hebben, kunt u een mix spuiten van GA3 2 – 3 tabletten + 0,30 ltr Novagib of 0,15 ltr Promalin. Deze bespuiting kunt u uitvoeren in de afbloei tot één week na volle bloei.

Beurré Alexander Lucas

Tijdstip toepassing: 20 – 30% bloei.

Actuele situatie: de bloemknopvorming is bij Beurré Alexander Lucas over het algemeen goed

Advies: bij een matige zetting kunt u een bespuiting uitvoeren met GA3 3 – 5 tabletten/ha + GA4/7 0,50 ltr/ha.
Percelen jonger dan 8 jaar hebben vaak last van Pseudomonas/Alternaria, waardoor er meer dode knoppen te vinden zijn. Het advies in deze situatie is om altijd een bespuiting uit te voeren met GA3 5 tabletten/ha + GA4/7 0,50 ltr/ha.

Doyenné du Comice

Tijdstip toepassing: vanaf 20% bloei tot volle bloei.
Actuele situatie: over het algemeen voldoende knop.
Advies: op percelen met een matige bloemknopbezetting raden wij u aan om te spuiten met GA4/7 0,50 ltr/ha.

Sweet Sensation

Tijdstip toepassing: vanaf 20 – 30% bloei.
Advies: dit is aangepast ten opzichte van de Doyenné du Comice, bij matige bloemknopbezetting is het advies om een behandeling uit te voeren met GA3 3 tabletten/ha + GA4/7 0,75 ltr/ha.

Beurre Hardy

Tijdstip toepassing: 20 – 30% bloei.
Advies: bij een matige bloemknopbezetting kunt u spuiten met GA3 3 – 5 tabletten/ha.

Triomph de Vienne

Tijdstip toepassing: 20% bloei.
Advies: ter bevordering van de zetting kunt u spuiten met GA3 3 tabletten/ha.
1 toepassing bij 30% tot 50% open bloemen 2 – 3 tabletten.

Stimuforce Asco

De afgelopen jaren worden er steeds meer goede ervaringen opgedaan met zeewierbevattende producten. Met het steeds grotere belang van een weerbaar gewas kan zeewier hierin een belangrijke rol vervullen. Een belangrijke eigenschap van zeewier is dat het zorgt voor stressvermindering van de plant of boom. Zeker rondom de bloei is er een piek in het stressniveau van de boom. Door een aantal toepassingen met Stimuforce Asco wordt een positief effect verkregen op het reduceren van stress. Hierdoor kan een betere zetting worden verkregen. Stimuforce Asco bestaat voor 85% uit zeewier en bevat verder nog verschillende aminozuren en voedingsstoffen die de boom goed van pas komen in deze periode. Pas dit product 3 keer toe vanaf begin bloei in een dosering van 2,00 ltr/ha per keer. Dit product kan gemengd worden met alle reguliere gewasbeschermingsmiddelen en bladmeststoffen. Verder kan het in tegenstelling tot andere aminozuren bevattende producten wel worden ingezet in de bloei.

Stimuforce Asco 2,00 ltr/ha

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.