Fruitgids – On the way to PlanetProof

U bent hier: Home > Fruitteelt > Fruitgids – On the way to PlanetProof


Steeds meer fruittelers telen hun appels en peren volgens het schema van ‘On the way to PlanetProof’ van Stichting Milieukeur (SMK). Dit certificatieschema bestaat uit verschillende hoofdstukken, zoals energie en klimaat, gewasbescherming, bodemvruchtbaarheid, bemesting en water. Binnen de gewasbescherming werkt u volgens het concept van geïntegreerde gewasbescherming ofwel Integrated Pest Management (IPM). Hiervoor is jaarlijks een plan van aanpak nodig.

PlanetProof werkt met een systeem van bonus- en maluspunten. Door gebruik te maken van de diverse keuzemaatregelen behaalt u bonuspunten ter compensatie van maluspunten. Maluspunten krijgt u bij toepassing van middelen uit lijst II van het certificatieschema van ‘On the way tot PlanetProof’. Voor open teelten , zoals appel en peer, geldt dat u op deze wijze per saldo minimaal 10 bonuspunten behaalt per gewas en per teelt. Vanaf dit jaar geldt dat u minimaal 6 bonuspunten uit het thema biodiversiteit behaalt.

Naast het puntensysteem geldt een systeem van eisen bij de verschillende thema’s. Jaarlijks vindt controle plaats door een Certificatie Instelling (CI). Eventuele afwijkingen op de eisen worden onderverdeeld in Minor, Major en Critical Major. Als de CI afwijkingen vaststelt, is er ruimte voor herstel. In geval van een Minor geldt een herstelperiode van 6 maanden en voor een Major is dit 1 maand. Wanneer sprake is van een Critical Major is er geen herstelperiode en wordt het certificaat ingetrokken met daarnaast eventueel een uitsluiting voor een periode van 1 jaar.

Voor wat betreft het pitfruit hebben we de beoordeling van de verschillende gewasbeschermingsmiddelen voor u samengevat in één overzichtelijke tabel. Deze tabel geeft aan welke middelen beschikbaar zijn en hoe deze scoren volgens het systeem van bonus-/maluspunten. Bij gebruik van een middel met een bonuspunt krijgt u 1 bonuspunt per seizoen. Voor middelen met een maluspunt geldt voor elke toepassing een maluspunt. Aanvullend hierop geldt voor middelen op basis van glyfosaat een norm op bedrijfsniveau. Afhankelijk van de totale hoeveelheid toegepaste glyfosaat worden er maluspunten toegekend. Dit met een maximum van 3 maluspunten bij gebruik van 1,50 kg glyfosaat per seizoen per hectare. Zie 2.11 van het certificatieschema.

Jaarlijks vindt er een update plaats van het certificatieschema van PlanetProof. In onderstaand overzicht worden de belangrijkste wijzigingen voor 2023 ten opzichte van 2022 weergegeven met betrekking tot de teelt van appel en/of peer. Het volledige certificatieschema vindt u hier.

SMK herziet elk jaar de criteria voor het certificatieschema ‘On the way to PlanetProof’. Het doel van deze herziening is om de criteria, waar nodig aan te passen, zodat de ambitie en de haalbaarheid van het schema geborgd blijven. Aanvullend hierop past SMK het schema op een aantal punten aan. Het herziene certificatieschema is ingegaan op 1 januari 2023.

Wanneer u nog specifieke vragen heeft met betrekking tot PlanetProof kunt u altijd contact opnemen met onze fruitspecialisten.

Wijzigingen in 2023 t.o.v. 2022 met betrekking tot de teelt van appel en peer
Hoofdstuk Wijziging Niveau v/d eis / bonuspunten 
Gewasbescherming Belanty is toegevoegd als nieuw gewasbeschermingsmiddel, zie ook pitfruitposter,
2.3 geen maluspunt, geen bonuspunt
Gewasbescherming Controle plan van aanpak IPM Critical Major
2.8
Gewasbescherming
2.10
Aanpassing actieve stof norm, voor bessen, frambozen, bramen en pruimen.  Voor appel en peer geen wijzigingen. Zie ook bijlage 1 van het certificatieschema van ‘On the way to PlanetProof’. Major
Biodiversiteit Bedrijfsnatuurplan, maximaal 3 jaar oud, 4 bonuspunten
3.6 zie ook bijlage 4
Eisen water Verplicht aantal punten halen uit de keuzemaatregelen, Major
6.1 zie ook bijlage 6