Fruitgids – On the way to PlanetProof

U bent hier: Home > Fruitteelt > Fruitgids – On the way to PlanetProof


Vanuit verschillende afnemers wordt de vraag/eis gesteld of een fruitteler product kan leveren wat voldoet aan ‘On the way to PlanetProof’. Het vroegere Milieukeur. Het certificatieschema bestaat uit verschillende hoofdstukken waar u aandacht aan moet besteden, zoals energie en klimaat, gewasbescherming, bodemvruchtbaarheid en bemesting. Binnen de gewasbescherming moet er gewerkt worden volgens het concept van geïntegreerde gewasbescherming ofwel Integrated Crop Management (IPM) en moet hiervoor jaarlijks een plan van aanpak worden gemaakt.

Binnen PlantProof wordt er gewerkt met een systeem van bonus- en maluspunten. Door gebruik te maken van de diverse keuzemaatregelen kunnen bonuspunten worden behaald ter compensatie van eventuele maluspunten. Voor open teelten (waaronder appel en peer) geldt dat op deze wijze per saldo minimaal 10 bonuspunten worden behaald per gewas en per teelt.  Naast het puntensysteem worden een aantal eisen gesteld waaraan voldaan moet worden. Eventuele afwijkingen op deze eisen worden onderverdeeld in Minor, Major en Critical Major. Wanneer afwijkingen worden vastgesteld, wordt er ruimte voor herstel geboden. In geval van een Minor geldt een herstelperiode van 6 maanden en voor een Major is dit 1 maand.  Wanneer sprake is van een Critical Major is er geen herstelperiode en wordt het certificaat ingetrokken met daarnaast eventueel een uitsluiting voor een periode van 1 jaar.

Voor wat betreft het pitfruit hebben we de beoordeling van de verschillende middelen voor u samengevat in één overzichtelijke tabel. Zo is gemakkelijk te zien welke middelen beschikbaar zijn en hoe deze scoren volgens het systeem van bonus-/maluspunten volgen PlanetProof. Bij gebruik van een middel met een bonuspunt krijgt u 1 bonuspunt per seizoen. Voor middelen met een maluspunt geldt dat er een maluspunt wordt toegekend per toepassing. Aanvullend hierop wordt er voor middelen op basis van Glyfosaat gewerkt met een norm op bedrijfsniveau. Afhankelijk van de totale hoeveelheid toegepaste Glyfosaat worden er maluspunten toegekend. Dit met een maximum van 3 maluspunten bij gebruik van 1,50 kg Glyfosaat per seizoen per hectare.

Jaarlijks vindt er een update plaats van het certificatieschema van PlanetProof. In onderstaand overzicht worden de belangrijkste wijzigingen voor 2022 ten opzichte van 2021 weergegeven met betrekking tot de teelt van appel en/of peer. Het volledige certificatieschema vindt u hier.

De criteria voor het certificatieschema ‘On the way to PlanetProof’ voor plantaardige producten worden in 2022 herzien. Het doel van deze herziening is om de criteria waar nodig aan te passen zodat de ambitie en de haalbaarheid van het schema geborgd blijven. Aanvullend hierop zal het schema op een aantal punten worden geactualiseerd. Het herziene certificatieschema zal ingaan op 1 januari 2023.

Wanneer u nog specifieke vragen heeft met betrekking tot PlanetProof kunt u altijd contact opnemen met onze fruitspecialisten.

 

Wijzigingen in 2022 t.o.v. 2021 met betrekking tot de teelt van appel/peer.
Hoofdstuk Wijziging Niveau v/d eis / Bonuspunten
Gewasbescherming (2.13) Zelf-inspectie van spuitapparatuur voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen is verplicht. Deze moet jaarlijks worden uitgevoerd, met uitzondering van de jaren wanneer de wettelijk verplichte keuring wordt uitgevoerd. Minor