Fruitgids – On the way to PlanetProof

U bent hier: Home > Fruitteelt > Fruitgids – On the way to PlanetProof


Vanuit verschillende afnemers wordt de vraag/eis gesteld of een fruitteler product kan leveren wat voldoet aan ‘On the way to PlanetProof’. Het vroegere Milieukeur. Het certificatieschema voor On the way to PlanetProof is te vinden op www.planetproof.eu. Het fruitbedrijf dient aan het gehele certificatieschema te voldoen om uiteindelijk goedkeuring te krijgen. Het certificatieschema bestaat uit verschillende hoofdstukken waar u aandacht aan moet besteden, zoals energie en klimaat, gewasbescherming, bodemvruchtbaarheid en bemesting. Wat betreft de gewasbescherming wordt er gewerkt volgens een Plan van Aanpak Integrated Pest Management (IPM). In de certificering is ook een bonus-/malusregeling opgenomen inclusief een actieve stofnorm per gewas.

Voor het pitfruit hebben we deze lijsten samengevat in één overzichtelijke tabel, zodat u makkelijk kunt zien welke middelen beschikbaar zijn in het fruit en hoe ze scoren wat betreft de bonus-/maluspunten. Bij gebruik van een middel met een bonuspunt krijgt u er 1 punt bij per seizoen. Bij gebruik van een middel van de maluslijst gaat er 1 punt af per toepassing/werkzame stof. Deze lijst is te vinden op de pagina Middelenoverzicht pitfruit.

Actiepunten Stichting Milieukeur (SMK)

De basis is biologische bestrijding van fruitmot, pruimenmot, spint en roestmijt.

Voor herbiciden is het malussysteem afwijkend. Voor glyfosaat is er een norm actieve stof op bedrijfsniveau en voor overige herbiciden een maluspunt per actieve stof vanwege het LDS systeem wat vooral in de akkerbouw wordt gebruikt.