23 december 2019

“Een optimale bodemconditie is de basis voor een succesvolle teelt.”

Op zijn zestiende is hij begonnen bij zijn vader op het bedrijf, fruitteler Marien Paardekooper uit het Zeeuwse Kattendijke. Nu, 48 jaar later, teelt hij samen met zijn vrouw op 11 hectare appels en peren. Marien kan het fruit wat bestemd is voor de bewaring bijna volledig op zijn bedrijf koelen. Voorheen sorteerde hij ook al zijn fruit zelf, maar hier is hij inmiddels mee gestopt. De vereiste  sorteercapaciteit, de grote diversiteit aan verschillende soorten fust, de benodigde arbeiders en inmiddels toch ook beetje de leeftijd vormden de aanleiding voor deze beslissing. Het  fruit vindt zijn weg naar de consument via de Greenery naar onder andere Vogelaar Vredehof/Albert Heijn.

Optimaliseren van de bodemconditie

Eind 2018 heeft Martin Tolhoek, fruitteeltspecialist bij Van Iperen, een bodemmonster gestoken op een perceel van Paardekooper. Tolhoek: “Uit het bodemmonster bleek er op een aantal punten ruimte te zijn om de bodemconditie te optimaliseren. Zowel de opneembaarheid als de bodemvoorraad van calcium, het gehalte aan organische stof en een actiever bodemleven vormen hierbij de belangrijkste speerpunten”.

Calcium
Het element calcium speelt een belangrijke rol op het gebied van vruchtkwaliteit en het verhogen van de plantweerbaarheid. De bodem vormt in belangrijke mate de basis voor een goede calciumvoorziening voor het gewas. Paardekooper: “Vooral voor appelrassen zoals Junami is calcium een belangrijk element, het zorgt voor sterke appels zodat bijvoorbeeld stip zoveel mogelijk voorkomen kan worden. De mogelijkheid om later in het seizoen op dit gebied bij te sturen doormiddel van bladvoeding kan soms, mede afhankelijk van de weersomstandigheden, beperkt zijn. De bodem is dus de basis.” Een actief bodemleven zorgt voor een goede omzetting van organische stof. En dit zorgt weer voor een optimale beschikbaarheid van nutriënten vanuit de organische stof en voor een optimale humusopbouw in de bodem. Een hoger gehalte aan humus in de bodem vergroot de CEC (hierdoor kan de bodem meer nutriënten vasthouden) wat zorgt voor een hoger vochtvasthoudend vermogen.

De basis voor een succesvolle teelt

Paardekooper: “Afgelopen seizoen ben ik gestart met de toepassing van StimuSoil Impact op heel mijn bedrijf omdat dit niet alleen zorgt voor een hoger gehalte aan opneembaar calcium maar daarnaast ook een impuls geeft aan het bodemleven met alle voordelen van dien. Een optimale bodemconditie vormt voor mij de basis van een succesvolle teelt. In de toekomst gaat dit, met het oog op steeds extremere weersomstandigheden, een steeds grotere rol spelen. Zeker in combinatie met de toenemende behoefte aan een weerbaar gewas in verband met de steeds strenger wordende wet- en regelgeving.”

De biostimulant StimuSoil Impact bevat niet alleen calcium, maar ook een speciaal zeewierextract met diverse spoorelementen, koolhydraten en eiwitten. Deze combinatie geeft het bodemleven een extra impuls. Stimusoil Impact draagt op meerdere manieren bij aan een betere conditie van de bodem.

Champost
Op het bedrijf van Marien Paardekooper is heel bewust gekozen voor de inzet van StimuSoil Impact. De werking van deze biostimulant sluit naadloos aan op de speerpunten vanuit de bodemanalyse. In de peren heeft Marien er voor gekozen om dit te combineren met het strooien van champost. De organische stof vanuit champost zorgt voor extra voeding voor het bodemleven. De minerale samenstelling van champost sluit in deze specifieke situatie het beste aan op de behoefte van het gewas in combinatie met de bemestingstoestand van de bodem.

Paardekooper over Stimusoil Impact: “Ik ben enthousiast! Het optimaliseren van de conditie van de bodem is een proces van meerdere jaren waar de toepassing van StimuSoil Impact een belangrijke plaats inneemt.” Tolhoek: “In veel bodemanalyses binnen de fruitteelt zien we calcium, organische stof en een actiever bodemleven terug als belangrijke speerpunten voor verdere verbetering van de bodemconditie. Verder vormen met name de verhoudingen tussen de verschillende elementen altijd een belangrijk aandachtspunt.” “Komend jaar gebruik ik zeker weer Stimusoil Impact.” zegt Paardekooper,  “want de bodem is het belangrijkste wat er is voor een succesvolle teelt.”

De voordelen van Stimusoil ImpactStimuSoil®

  1. Verhoogt de activiteit van het bodemleven;
  2. Betere mineralisatie zorgt voor een betere opneembaarheid van veel nutriënten;
  3. Efficiëntere opbouw van humus in de bodem door een betere vertering van organische stof;
  4. Verbetert de vruchtkwaliteit, mede door een hoger gehalte aan opneembaar calcium;
  5. Telt niet mee voor mineralenbalans.