24 maart 2020

Bodem en organische stof

Een gezonde bodem is een belangrijke basis voor een gezonde boom en kwalitatief goed fruit. Naast een optimale mineralenbalans speelt organische stof (humus) een belangrijke rol voor een vruchtbare bodem.

De functies van organische stof

Organische stof heeft vele functies: het verhogen van de CEC, waardoor de bodem meer mineralen zoals stikstof, kalium en calcium kan vasthouden en er minder uitspoeling optreedt. En het verhoogt het vochtvasthoudend vermogen wat grote meerwaarde geeft in droge zomers. Organische stof verbetert de bodemstructuur zodat er in natte periodes juist een verbeterde waterafvoer is. Verder komen er door afbraak van organisch materiaal ook vele mineralen gedurende een lange periode vrij en wordt het bodemleven gestimuleerd. Actief en uitbundig bodemleven is weer belangrijk voor een vlotte bladvertering waardoor er minder schimmeldruk van schurft en zwartvruchtrot optreedt.

Door middel van snoeihout en blad komt er van nature al organische stof in de bodem, maar zeker bij hoge producties is er meer afvoer dan aanvoer van organische stof. Door aanvoer van champignonmest, groencompost kan de organische stof verhoogd worden. Daarnaast helpen humuszuren bij het verhogen van de CEC en verhoogt het de effectiviteit van de ijzerbemesting. Verder zorgen humuszuren voor het vrijmaken van mineralen in de bodem en het transport in de boom.

Verbeteren bodemvruchtbaarheid

Door een brede samenwerking tussen de sectoren Akkerbouw, Tuinbouw en Fruitteelt binnen Van Iperen, hebben we de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren door het toedienen van organisch materiaal en andere voeding voor het bodemleven.

Afgelopen jaren hebben we diverse nieuwe humuszuren vanuit de tuinbouw getest in de fruitteelt, waarbij we verrassend mooie resultaten hebben gezien. Met name Stimusoil Blackjak kwam hier vanwege zijn unieke eigenschappen goed naar voren:

  • het onderdrukt natrium
  • het verhoogt het gehalte aan calcium in de vrucht wat de bewaarkwaliteit verbetert
  • het verhoogt de gehaltes magnesium, stikstof, mangaan en ijzer en het draagt daardoor bij aan groenere vruchten
  • Het product heeft een lage pH en is daardoor goed mengbaar met andere middelen

Ook Stimusoil Impact in combinatie met organische stof geeft een mooie verbetering van het bodemleven, wat de kwaliteit en de productie van de vruchten ten goede komt. Vanwege het belang van een goede organische stofbalans leveren wij als van Iperen ook champignonmest, groencompost en geiten- of rundveemest, vraag uw adviseur naar de beschikbaarheid.

Bemestingsruimte

Wanneer champost of groencompost wordt aangevoerd, is het van belang om de beschikbare stikstof- en fosfaatruimte van uw bedrijf goed in beeld te hebben.

In onze online Fruitgids vindt u de tabellen voor het gebruik van meststoffen. Bemonster eventueel uw perceel om met de juiste cijfers te rekenen (fosfaat), zie ook: www.mijn.rvo.nl.

Organische stofhandleiding

Van Iperen heeft de Organische stofhandleiding uitgebracht. Een praktische handleiding voor organische stofbeheer om de teler verder te helpen. Interesse? Vraag hier de handleiding op.