15 september 2022

Proef bladluizen

Bladluizen worden een steeds groter knelpunt in onder andere de chrysantenteelt. Door middel van onderzoek proberen we erachter te komen hoe we de bladluizen toch tegen kunnen gaan. We nemen u graag mee in het proces van zo’n onderzoek.

Eén van die proeven is opgestart voor de gewasbeschermingsdagen bij Vertify. In deze proef zijn chrysanten geplant in 6 verschillende vakken die daarna meteen (met opzet) zijn geïnfecteerd met bladluis. Eén van deze vakken is de controlegroep en volledig onbehandeld blijft. Deze planten staan onder een gaaskooi. De andere groepen worden allemaal behandeld met biologische bestrijders (Aphidius colemani en Aphidoletus). Daarnaast worden een aantal vakken ook nog bespoten met niet-selectieve intergreerbare middelen die de biologie ondersteunen.

We willen u de komende tijd graag op de hoogte houden van de vorderingen in deze proef.