19 mei 2017

Suikerbieten – onkruidbestrijding

De suikerbieten en het onkruid / de aardappelopslag zijn hard gegroeid de afgelopen periode. Met de regen die we verwachten en door de aangename temperaturen zal de groei van de bieten verder doorzetten en wordt grond meer bedekt door het bietenblad. Het is daarom belangrijk om tijdig bodemherbiciden aan te vullen of te starten met bodemherbiciden. U kunt hiervoor het middel Dual Gold gebruiken. Advies:

Vanaf het 2- tot 4-bladstadium toevoegen aan de basiscombinatie (aanvulling LDS tegen nakiemers):

Dual Gold 0,25 – 1,00 ltr/ha (max. dosering per teelt 1,50 ltr/ha)

Dual Gold heeft een extra effect op o.a. bingelkruid, hondspeterselie, kamille, zwarte nachtschade, aardappelzaailingen, hanenpoot en straatgras.

Aanvulling LDS:

Lontrel 0,30 – 0,50 ltr/ha

Toepassen op percelen met aardappelopslag en/of hondspeterselie.

 

Bestrijding wortelonkruiden

Bestrijd akkerdistels, akkermelkdistels en hoefblad bij groeizaam weer met Lontrel en olie. De onkruiden moeten gezond zijn (distels 10 – 15 cm), zodat de Lontrel goed wordt opgenomen. Advies:

Lontrel 1,20 ltr/ha +
Olie 1,00 ltr/ha  

 

Bestrijding grassen

Grassen kunnen apart bestreden worden met Centurion Plus of Gallant 2000.
Advies Centurion Plus:

Onkruiden Centurion Plus dosering
Kweek 2,50 ltr/ha
Bloeiend straatgras 2,00 ltr/ha
Hanepoot 1,00 ltr/ha
Raaigrassen 1,00 ltr/ha
Straatgrassen 1,00 ltr/ha
Duist 1,00 ltr/ha

Advies Gallant 2000:

Onkruiden Gallant 2000 dosering
Kweek 1,00 ltr/ha + olie
Hanepoot 0,50 – 1,00 ltr/ha + olie
Raaigrassen 0,50 – 1,00 ltr/ha + olie
Straatgrassen 1,00 ltr/ha + olie
Duist 0,50 – 1,00 ltr/ha + olie

Gallant2000 mag pas na het 9e bladstadium (BBCH19) worden toegepast.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.