Fertigatie

U bent hier: Home > Akkerbouw > Fertigatie


De afgelopen jaren zien we dat het klimaat heel erg verandert. We hebben te maken met grote droogte, geen, of nauwelijks beschikbaarheid van zoet water. Fertigatie is een mogelijke oplossing voor die problemen. Als Van Iperen hebben we al meerdere jaren positieve resultaten behaald in onder andere aardappelen, uien en bloembollen.

Fertigeren en akkerbouw

Bij irrigatie wordt water gegeven via druppelslangen. Met fertigatie worden meststoffen erbij in het water opgelost. Het grote voordeel hiervan is dat het mogelijk is om op het juiste moment de juiste hoeveelheid water en voeding toe te voegen. De meststoffen worden via een doseersysteem aan het water toegevoegd waarna de mix van water en meststoffen via een hoofdleiding en druppelslangen uiteindelijk in het gewas terecht komt.

Meststoffen
De Powerline productlijn Powerdrip bevat de fertigatiemeststoffen Teon A en Teon B. Deze meststoffen zijn toe te passen in verschillende akkerbouwgewassen. Met deze meststoffen bemest u uw gewas naar behoefte; per week of nog korter. Met behulp van Mijn Fertigatie, een hiervoor speciaal ontwikkeld adviesprogramma, wordt een seizoensplanning gemaakt.

Als groeispecialist begeleiden we u het hele seizoen. We geven advies over de bemesting, maar denken ook mee met het technische aspect van fertigatie.

Blijf op de hoogte
Op deze pagina hebben we alle informatie over fertigatie verzameld. Van het leggen van de druppelslangen tot het bijsturen van de bemesting in het seizoen, en van het instellen van de fertigatiecomputer tot het schoonmaken van de slangen. Heeft u vragen of wilt u ons Fertigatie Nieuws ontvangen, vul dan het formulier onder aan deze pagina in.


Fertigatie – Het gehele proces

Gedurende het hele seizoen hebben we bij een aantal klanten vastgelegd hoe fertigatie in zijn werk gaat. Dit is verwerkt tot één video waarin het proces van fertigatie van A tot Z wordt uitgelegd door onze specialisten en de ervaringsdeskundigen. Wilt u meer informatie over één van de onderwerpen? Kijk dan de video’s hieronder die dieper ingaan op alle stappen.

 

Slangen leggen

Bij het leggen van de druppelslangen moet u met een aantal dingen rekening houden. Denk bijvoorbeeld aan de diepte van de slangen, de dripperafstand en de oriëntatie van de druppelpunten. Daarnaast kan het nog verschillen of u met fertigatie werkt in ruggen of in bedden. Johan Aarnoudse vertelt er in onderstaande video meer over.

Starten met bemesting

In deze video vertelt fertigatiespecialist Mikey Akkermans samen met akkerbouw Ad van Bergeijk over het toepassen van de eerste bemestingsgift. Hiervoor worden de fertigatiemeststoffen van Powerline ingezet, Powerdrip Teon A en Powerdrip Teon B. Mikey kijkt regelmatig met Ad mee wat het gewas nodig heeft en of de meststoffengift aangepast moet worden.

Adviesprogramma voor de meststoffengift

Mijn Fertigatie is een digitaal adviesprogramma voor het berekenen van de water- en meststoffengift. Er wordt hierbij gekeken naar de behoefte van de plant. Op deze manier geeft u de juiste dosering op het juiste moment, gedurende het gehele seizoen. Hoe Mijn Fertigatie werkt legt Mikey Akkermans uit in deze video.

Sturen op groei

Aangezien het weer een grote rol speelt in de ontwikkeling van uw gewas kunnen we nooit van te voren inschatten welke stappen u op welk moment moet zetten.  Het voordeel van fertigatie is dat u het gewas precies de voedingsstoffen kunt meegeven die het op dat moment nodig heeft. Mijn Fertigatie is een tool waarmee u makkelijk kunt bijsturen als het nodig is. Specialist Piet-Jan van der Eijk vertelt over de behoeften van het gewas in de bolfase, akkerbouw Arjan Leber vertelt over zijn ervaringen met fertigatie tot nu toe.

 

Resultaat bepalen

De uien gaan zeer binnenkort strijken en het resultaat voor dit seizoen is voor een groot gedeelte bepaald. De energie die nu in het loof zit gaat naar de bol. Veel loof zorgt dus voor een grote goede bol. In onderstaande video kijkt specialist Jan Mol met Werner Verschueren van Wiskerke Onions naar het resultaat van fertigatie ten opzichte van irrigatie.

 

Slangen opruimen

Na het seizoen moeten de druppelslangen weer uit de grond gehaald worden. In onderstaande video vertelt Mikey op welke verschillende manier dat kan en waar je op moet letten.

 


Nieuws

 

Interesse in fertigatie?

Wilt u aan de slag met fertigatie, heeft u vragen of wilt u op de hoogte gehouden worden door middel van ons Fertigatie Nieuws? Vul dan onderstaand formulier in.